search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Margareta Åberg blir riksrevisor

Kammarrättspresidenten och Storhildan Margareta Åberg lämnar dömandet för att granska statens verksamheter. Den 1 juni tillträder Åberg posten som en av tre riksrevisorer.

 

Margareta Åberg, i dag president i kammarrätten i Göteborg, valdes till riksrevisor av riksdagen i slutet av mars. Förslaget kom från ett enigt konstitutionsutskott.

Margareta Åberg ser fram emot det nya uppdraget, som innebär en helt ny roll efter 14 år som domare.

– Det är ett viktigt uppdrag att kontrollera att statens, det vill säga medborgarnas, gemensamma resurser används effektivt och i enlighet med gällande regler. Det är i djupaste mening ett förtroendeuppdrag som omfattar hela den statliga verksamheten, säger hon, och tillägger att hon dessutom kommer att kunna promenera till arbetet efter 13 år som långpendlare.

De senaste fem åren har resorna gått mellan hemmet i Stockholm och arbetet i Göteborg, där Margareta Åberg 2012 utsågs till kammarrättspresident. Dessförrinnan var hon lagman i förvaltningsrätten i Göteborg. Under perioden 2006–2009 var Åberg kammarrättspresident i Sundsvall.

Även om det blir skönt att slippa pendlingen känner Margareta Åberg ett visst vemod inför rollbytet.

– Jag har hela tiden trivts otroligt bra med arbetet som domare och domstolschef, förklarar hon.

Riksrevisionen ansvarar för att granska staten, myndigheter och övriga statliga verksamheter. Ett av uppdragen är att granska domstolarnas effektivitet. Enligt Margareta Åberg kommer hon dock inte att hålla i granskningen av sina tidigare domarkolleger, åtminstone inte inledningsvis.

Riksrevisorerna är tre till antalet, men en av posterna har varit vakant sedan Gudrun Antemar lämnade uppdraget för att bli lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm i oktober förra året. De övriga två revisorerna, Jan Landahl och Claes Norgren, är båda ekonomer. Margareta Åberg tror att hennes domarbakgrund kan komplettera de båda kollegernas på ett bra sätt.

– Olika bakgrund och erfarenheter ger olika infallsvinklar och bidrar till att de frågor som ska behandlas verkligen blir allsidigt belysta. Det brukar vara bra i alla verksamheter, säger Åberg.

Margareta Åberg är medlem i nätverket Hilda sedan flera år tillbaka. Hon räknar med att stanna kvar som så kallad Storhilda även i sin nya position.

– Ja, det tänker jag göra. Hilda har åtagit sig en viktig uppgift. Fler kvinnor inom rättsväsendet behöver bli intresserade av chefsuppgifter eller motsvarande uppgifter, fastslår Åberg.

Margareta Åberg

Margareta Åberg är i dag president i Kammarrätten i Göteborg. Tidigare har hon bland annat varit lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg, kammarrättspresident i Sundsvall, kammarrättslagman i Göteborg och i Stockholm (Migrationsöverdomstolen) samt kanslichef i Datainspektionen.

Margareta Åberg har varit utredare i ett antal offentliga utredningar, senast Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, samt innehaft en rad offentliga uppdrag, bland annat som ledamot i Domarnämnden och i Finansinspektionens styrelse.

 

Annons
Annons