search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Månadens advokat Richard Ramberg: ”Det är skönt att vara framme vid målet”

Nyblivne advokaten Richard Ramberg, 26 år, trivs med variationen i yrket och de komplexa juridiska frågorna. Men när målet att bli advokat nu är uppnått tar han karriären en månad i taget.

Du har nyligen antagits som ledamot av Advokatsamfundet, troligen den yngsta någonsin. Hur känns det?

– Känns toppen! Yrkesmässigt är det roligt eftersom advokattiteln också indikerar att man uppnått en viss erfarenhet och utgör en kvalitetsstämpel. Jag har länge haft det som mål att bli advokat och det är skönt att vara framme vid målet.

Varför har du valt advokatyrket?

– Det finns många olika skäl. Ett är att det är ett varierande yrke. Det man gör på kvällen kan skilja sig helt från det man gjorde på morgonen. Sedan är det också väldigt relationsorienterat. Det handlar om att bygga och vårda relationer, vilket jag trivs med väldigt mycket. Inom mina områden, företagsförvärv och aktiemarknad, har jag också upplevt att frågorna man ställs inför kan vara väldigt intressanta och komplexa.

Vilka är de största utmaningarna?

– I det dagliga värvet är det att hålla alla tuffa deadlines. Som projektledare är det också viktigt att hålla alla bollar i luften, det är ofta många arbetsströmmar som löper parallellt och ingen får falla mellan stolarna.

Finns det något som inte är så bra med yrket?

– Det skulle i så fall vara att advokater inom mitt område ibland kan värderas lite för lågt. Vad jag menar med det är alltså att investmentbanker och finansiella rådgivare ses som ”dealmakers” medan advokaterna ibland bara betraktas som tråden som krävs för att sy ihop affären. Det är synd eftersom affärsmässig och kommersiell förståelse är en stor del av advokaternas mervärde, i alla fall på G&D.

Som ett led i att bli advokat har du genomgått advokatexamen. Hur var det?

– Det var kul! Vi var sju personer på G&D som gick samtidigt och förberedde oss inför examen. Vid examinationen fanns det naturligtvis ett visst inslag av stress, men på det hela taget var det en rätt trevlig upplevelse.

Vad tyckte du om kurserna och examen – kändes de relevanta för din yrkesutövning?

– Kurserna och examinationen är ju utformade för att passa alla blivande advokater, oavsett inriktning. Men även de delar som jag kanske inte stöter på särskilt mycket i min praktiska verksamhet var ju relevanta för mig på så vis att de gav mig bättre grepp om när de kan behöva beaktas. Dessutom fick man bättre insyn i och förståelse för andras verksamheter och vilken fantastisk bredd yrket har.

Din farfar var advokat och en av grundarna till den byrå som idag heter Vinge, din farbror är advokat, din pappa är internationell skiljeman och flera av dina syskon är jurister. Fanns det egentligen några alternativ till juridiken för din del?

– Haha! Jag vill väl gärna tro att jag hade lika många alternativ som alla andra. Jag har i alla fall aldrig känt mig pressad att välja just juridik. När jag var 12–13 år drömde jag till exempel om att bli fotbollsproffs, så det var ju ett högst reellt alternativ på den tiden! Men om det inte hade blivit juridik så hade jag nog satsat på ekonomi. Arbete på en investmentbank tror jag till exempel hade passat mig bra. Även där har man ju en kvalificerad rådgivarroll precis som man har som advokat.

Men det blev advokat, och nu har du nått det målet. Vad lockar i framtiden, rent yrkesmässigt?

– Tja, kanske ska jag ta upp fotbollsproffsdrömmarna igen? Nej, men just nu tar jag en månad i taget, så länge utvecklingskurvan fortsätter peka stadigt uppåt mår jag som en prins.

Annons
Annons