search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lång väntan på domar från förvaltningsrätten

Förvaltningsrätternas handläggningstider är för långa. Det visar en granskning som Riksrevisionen har gjort.

”Granskningen visar att förvaltningsrätterna behöver ha ett tydligare medborgarperspektiv”, skriver Riksrevisionen som har granskat förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut om sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Handläggningstiderna för socialförsäkringsmål, där sjukpenning och sjuk- eller aktivitetsersättning utgör nära hälften, är långa. Men skillnaderna är stora mellan olika förvaltningsrätter i landet – från knappt sju till drygt sexton månader.

Landets tolv förvaltningsrätter har under flera år haft problem med att klara regeringens mål om att 75 procent av målen ska ta högst sex månader att avgöra. Under 2013 kom det in nästan 32 000 överklaganden till förvaltningsrätterna om socialförsäkringsmål, vilket är nästan en tredjedel av samtliga överklaganden som förvaltningsrätterna hanterar.

Granskningen visar också att den som överklagat ett beslut till förvaltningsrätten inte får information om att överklagandet har mottagits eller hur lång tid det kommer att ta att få en dom. Många som Riksrevisionen intervjuat tyckte att det var svårt att få reda på vad som förväntades av dem. En person som överklagar förväntas klara sig utan juridiskt ombud. Bristen på information kan leda till att man inte förstår och kan hantera processen, vilket ytterst är en fråga om rättssäkerhet.

Riksrevisionen skriver att ”Domstolsverket bör förbättra sitt stöd till förvaltningsrätterna när det gäller att utveckla informationen och effektivisera arbetsprocesserna. Regeringen bör tydligare styra mot högre effektivitet genom att se över förvaltningsrätternas verksamhetsmål”.