search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Friheten från att vara övervakad

Nyligen kom EU-domstolens dom som ogiltigförklarar EU:s datalagringsdirektiv. Ett synnerligen allvarligt ingrepp i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet, skriver domstolen om direktivet. Det som domstolen konstaterar är vad många redan hävdat, inte minst Advokatsamfundet, men även andra varnade tidigt.

Efter al-Qaidas terroristattacker den 11 september 2001 tog politiker världen runt itu med säkerhetsfrågorna på det sätt som de kunde. I debatterna som avlöste varandra gick tongångarna höga. Det lite märkliga var att inte allt för sällan så stod de som värnade mest om integriteten nära dem som hade direkta erfarenheter av underrättelsearbete från kalla kriget. ”Spionjägarna” varnade för en omfattande övervakning av vanliga människors göranden. För det första skulle de enorma mängderna information bli svårhanterliga. För det andra varnade de för att en känsla av att ständigt vara övervakad skulle infinna sig; samma känsla som människorna i de forna kommunistländerna tvingades leva i. En viktig känsla skulle gå förlorad, friheten från att vara övervakad. Nu har vi en annan tid. Är det någon skillnad?

Tom Knutson