search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Företagens rättsskydd måste bli bättre

Företag måste få betydligt bättre rättsskydd i sina försäkringar. Det anser Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna, och Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund.

– I en nyligen genomförd undersökning visar det sig att närmare en tredjedel av landets småföretag säger sig sakna heltäckande försäkringar, säger Elisabeth Thand Ringqvist och tillägger att en ännu större fråga egentligen är om de försäkringar som erbjuds på marknaden är klokt utformade och om de verkligen täcker in alla de risker som ett företag möter.

I dag finns undantag i försäkringarna för tvister som handläggs av förvaltningsdom­stolar, vilket gör att företagaren får en svag rättsställning mot bland annat myndigheter. Det innebär till exempel att tvister i samband med offentlig upphandling, skattetvister och annan myndighetsutövning sällan täcks. Ett kanske ännu större problem, enligt de två, är att företagaren bakom företaget inte har något skydd – även om företaget har rättsskydd och trots att ägaren kan ha ett personligt ansvar för vad som sker i bolaget. Ett annat exempel på undantag i försäkringarna är tvister som berör arbetsrätt.

– Detta är rent diskriminerande för de företagare som av olika skäl valt att inte ha eller inte kan ha kollektivavtal. De ställs utan rimligt rättsskydd i denna typ av tvister, anser Bengt Ivarsson som konstaterar att rättsskyddets storlek varierar mellan flertalet försäkringar som finns på marknaden. Genomgående är dock att taket är lågt.

Men det finns även andra fallgropar som på en global marknad och EU:s inre marknad framstår som omoderna. Flera försäkringar i dag täcker inte tvister med utländsk motpart.

– Sammanfattningsvis kan man konstatera att rättsskyddet måste bli betydligt bättre i företags försäkringar. Inte nog med att alltför få har företagsförsäkringar – dessutom ger de flesta försäkringar på marknaden för dåligt skydd och är inte nog heltäckande för de tråkigheter som seriösa företagare kan drabbas av, säger Bengt Ivarsson.

De två menar att den försäkringsgivare som presenterar bra lösningar borde ha en god möjlighet att få fler kunder.

Annons
Annons