search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Det händer på Stockholmsbörsen

Magnus Billing, vd för Stockholmsbörsen, talade om Stockholmsbörsens verksamhet på Advokat i framtidens lunchseminarium den 2 april. Han tecknade en hoppfull och ljus bild av Stockholmsbörsens situation.

Stockholmsbörsens vd Magnus Billing berättade att det var när den nya värdepappersmarknadslagen började diskuteras omkring år 2003, som Stockholmsbörsens ledning insåg att monopolet på börshandel skulle upphöra och att man skulle bli utsatt för konkurrens. Börsen insåg att det gällde att få stor volym och började titta på Norden.

– Vi satte en vision om att vi skulle skapa den nordiska börsen, sade Magnus Billing.

Stockholmsbörsen köpte Helsingforsbörsen 2003 och fortsatte med Köpenhamnsbörsen och den isländska börsen.

Den nya värdepappersmarknadslagen trädde i kraft i november 2007 och innebar att värdepappersmarknaden avreglerades.

– Vi blev överraskade över hur snabbt avregleringen fick effekt i marknaden, sade Magnus Billing.

Stockholmsbörsen hade 100 procent av all aktiehandel i Sverige i slutet av 2007. Vanliga svenska aktier handlades på den enda marknadsplatsen. I dag finns aktierna på fyrtio olika marknadsplatser. Stockholmsbörsen har ökat sin marknadsandel de senaste två åren och har nu 70–75 procent av den totala marknaden. De andra marknadsandelarna ligger på nya plattformar som har kommit de senaste sex, sju åren. Börsen har ställts inför en konkurrensutsatt marknad. Det har varit mycket positivt, sade Magnus Billing:

– Det har varit bra för oss, för marknaden och för investerarna. Vi som organisation har blivit vassare.

Magnus Billing konstaterade att Stockholmsbörsen är mer attraktiv än någonsin. Marknadsandelen i Europa har ökat från 6,6 procent vid avregleringen 2007 till 8,9 procent i dag.

Magnus Billing efterlyste en struktur för att skapa förutsättningar att övervaka marknaden med överblick över all handel.

– Eftersom vi är en förtroendebransch är det viktigt att investerare känner att vi övervakar marknaden ordentligt.

Han menade att det vore bra att skapa en struktur där någon kan se all handel och kunna fatta beslut om handelsstopp, nu när värdepappersmarknadslagen revideras.

– Tekniken finns, data finns – det enda som saknas är ett tydligt besked om vem som har rätten och skyldigheten att agera.

Magnus Billing påminde om att tillväxtmarknaden First North under alla år – även under finanskrisen – har lyckats attrahera tillväxtbolag som söker kapital.

Det genomsnittliga bolaget på First North genererar 36,5 procent fler arbetstillfällen per år – jämfört med 7–8 procent per år för övriga privata bolag i Sverige. Det innebär att ett bolag med 50 anställda som kommer till First North har 240 anställda efter fem år.

– Riskaptiten är tillbaka på marknaden, sade Magnus Billing, och konstaterade att handelsvolymen ökade med 20 procent första kvartalet 2014 jämfört med året före. Två nya bolag har noterats på huvudmarknaden i Stockholm, ett antal bolag har kommit in på First North, och den nordiska marknaden har hittills attraherat sju bolag. Han trodde att 2014 kunde bli ett riktigt bra år.

Som avslutning såg Magnus Billing framåt på vad som skulle hända de närmaste tio åren. Han förklarade att Stockholmsbörsen försöker bli mer diversifierad och sprida sina risker. Vid sidan av noteringarna, som motsvarar 10 procent av intäkterna, handlar 30 procent av verksamheten i dag om teknikutveckling.

– Vi levererar teknologi till mer än 80 marknadsplatser i 50 olika länder.

Dessutom levererar företaget marknadsdata och tillhandahåller tjänster som complianceverktyg och riskverktyg.

En sektor där Stockholmsbörsen tror sig ha en roll att spela i framtiden är clearing. Marknaden drivs nu mot att derivathandeln ska clearas genom clearinghus, som tar risken mellan köpare och säljare. Stockholmsbörsen är det första clearinghuset i Europa som har fått licens enligt de nya EMIR-reglerna om derivathandel.

– Vi hoppas att vi kan dra nytta av den fördelen, sade Magnus Billing.

Annons
Annons