search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Det går att arbeta effektivare

Lagman Gudrun Antemar vill att Förvaltningsrätten i Stockholm ska arbeta smartare.

Gudrun Antemar tycker att Riksrevisionens rapport lyfter fram många värdefulla aspekter på att förvaltningsrätterna har möjlighet att effektivisera handläggningen.

Det här ligger också i linje med ett pågående utvecklingsarbete för effektivisering som Förvaltningsrätten i Stockholm håller på med.

Redan nu motsvarar handläggningstiderna för ekonomiskt bistånd regeringens mål, enligt Gudrun Antemar.

– Vi hade redan gjort en intern utredning och där finns många bra rekommendationer som ligger i linje med Riksrevisionens. Vi har redan börjat vårt arbete. Det finns anledning att se över arbetssätten och se om de kan bli mer effektiva och samtidigt bibehålla rättssäkerheten, säger Gudrun Antemar.

Förvaltningsrätten i Stockholm prioriterar till exempel att se över balansen mellan beredning och avgörande av målen, vilket Riksrevisionen tar upp i sin rapport.

– Vi tycker det är viktigt att arbeta med att bereda målen, men det är också viktigt att vi har resurser kvar till arbetet med att avgöra målen, säger Antemar.

Hon tycker att Riksrevisionens rapport är bra, men påpekar att det inte stämmer att målen som är klara för avgörande bara ligger och väntar uppemot 70 procent av handläggningstiden.

– Det är då domaren gör rättsutredningen, en analys och formulerar sin dom och det är i allra högsta grad medborgarnas tid. Det kan utåt sett ses som att målet bara ligger, men det gör det inte.

Annons
Annons