search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Barns och svagas rättigheter stärks

EU vill förstärka rättssäkerheten i brottmål, speciellt när det gäller barnens och de svagas processuella rättigheter. Syftet är att garantera en rättvis rättegång för alla.

Europeiska kommissionen presenterade i november fem förslag som ligger i linje med det så kallade Stockholmsprogrammet. Förslagen tar sikte på att garantera upprätthållandet av oskuldspresumtionen och rätten att vara närvarande vid rättegången, rätten till advokat tidigt i rättegången och särskilda rättigheter för barn som misstänks eller åtalas.

Två rekommendationer som följer med förslagen värnar processuella rättigheter för särskilt svaga personer som misstänks för brott och en rekommendation garanterar rätten till rättshjälp i straffrättsliga förfaranden.

Enligt tidigare direktiv har misstänkta och tilltalade rätt till försvarare så snart som möjligt och i varje fall innan personen förhörs, bevis säkras, processuella åtgärder vidtas eller personen frihetsberövas. Det innebär att unga och andra misstänkta ska ha rätt till offentlig försvarare redan från och med det första polisförhöret, vilket är en stor förbättring av den enskildes rättssäkerhet.

I november presenterade kommissionen också barndirektivet som syftar till att fastställa en minimistandard för de processuella rättigheterna för barn i straffprocessuella förfaranden och barn som riskerar att överlämnas med stöd av rambeslut om arresteringsorder från 2002.

Direktivet innebär att personer under 18 år ska ha en ovillkorlig rätt att företrädas av advokat under hela rättsförfarandet och de kan inte avstå från denna rättighet.

Barnen ska om det inte gäller mindre förseelser omgående informeras om sina rättigheter.

De ska också ha rätt att bli assisterade av föräldrar eller annan lämplig person som ska informeras om misstankarna mot barnet och äger rätt att närvara i domstolsförhandlingen.

Enligt barndirektivet ska barn till och med 18 års ålder inte heller förhöras offentligt, utan förhören ska spelas in.

Vidare krävs att domstolsförhandlingen ska hållas med stängda dörrar och att myndigheterna förhindrar att uppgifter som kan identifiera barnet eller familjen sprids. Direktivet föreskriver också att barnet har en ovillkorlig rätt att närvara vid rättegången och ett krav på skyndsam handläggning.

Annons
Annons