search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avdelningarnas årsmöten

Norra och mellersta samlokaliserade

Norra och Mellersta avdelningarna samordnade sina årsmöten i år. Båda avdelningarna höll årsmöte på Högbo bruk utanför Sandviken.

I samband med årsmötena genomförde avdelningarna också gemensamma studiedagar.

Claes Lernestedt, professor i straffrätt vid Uppsala universitet, föreläste om nödvärn i ett fördjupat perspektiv. Lagmannen K-G Ekeberg, särskild utredare av statens utgifter för rättsliga biträden, berättade om utredningens arbete. Han diskuterade med åhörarna och lyssnade noga till de deltagande advokaternas synpunkter på ersättningsfrågorna.

Retorikkonsulten Per Furumo avslutade studiedagarna med ett omfattande pass om god muntlig kommunikation.

Catharina Ytterbom Schönfeldt valdes om till ordförande i Norra avdelningen, och Robert Wikström valdes om till ordförande i Mellersta.

Stockholmsavdelningens årsmöte

Sara Mindus, avgående ordföranden i Stockholm, berättade att till årsmötet var tvåhundrasju personer anmälda och till middagen var tvåhundrasextiofem personer anmälda.

– Det är nytt rekord även i år och det är jätteroligt, sa hon.

Förra året var motsvarande siffror etthundranittio till årsmötet och till middagen tvåhundrafemtio personer.

Till ny ordförande valdes Christina Malm. I direkt anslutning före årsmötet kom den särskilde utredaren i Biträdeskostnadsutredningen K-G Ekeberg för att redogöra för kommittédirektiven till översynen av statens utgifter för vissa rättsliga biträden och ta upp angelägna frågor till diskussion samt inhämta synpunkter från de närvarande.

Efter årsmötet berättade Anne Ramberg om aktuella och angelägna frågor för Advokatsamfundet. Bland annat konstaterade hon att advokatkåren har påverkats av den ekonomiska krisen. Förra året var det en nettominskning bland de biträdande juristerna vilket inte har inträffat tidigare. Den utvecklingen kan möjligen hålla i sig även under 2014.

Östra avdelningens årsmöte

På Östra avdelningens årsmöte ägnade sig deltagarna åt stresshantering och IT-forensik.

Östra avdelningen höll sitt årsmöte på Stora Hotellet i Jönköping.

Vid ett särskilt yngremöte på förmiddagen – det mest välbesökta yngremötet hittills i avdelningen – talade Jeanette Därth om stresshantering och ledde övningar. Enligt avdelningen upplevdes den förmodligen lägsta stressnivån någonsin i ett rum fyllt av jurister, när styrelsen deltog under yngremötets sista minuter.

Under eftermiddagen föreläste IT-forensikern Michael Nylén om just IT-forensik och förmedlade nyttiga kunskaper om de digitala spår som datafiler och meddelanden lämnar i datorer och mobiltelefoner.

Vid årsmötesförhandlingarna medverkade Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing.

Bo Nilsson i Katrineholm omvaldes till ordförande i av­delningen.

Södra avdelningens årsmöte

För första gången kombinerades Södra avdelningens årsmöte med en utbildningsdag när mötet hölls på Börshuset i Malmö den 11 mars.

– Det är meningen att vi ska ha utbildningsdelen varje år framöver, sa avdelningens sekreterare Jens Kinnander, som var huvudansvarig för arrangemanget.

På årsmötet omvaldes Magnus Lindsten till ordförande. 130 medlemmar hade anmält sig till årsmötet och kvällsaktiviteterna och 90 medlemmar var anmälda till utbildningsdagen.

Utbildningen var uppdelad i två pass. Förmiddagspasset handlade om övervakning och integritet och tog upp frågor som personuppgiftsbehandling och aktuella integritetsfrågor, den nya kameraövervakningslagen och övervakning av arbetstagare. Och eftermiddagspasset hade temat digital bevisning, där bland andra Helen Carlsson från Statens kriminaltekniska laboratorium talade om SKL:s arbete med undersökningar avseende tekniska bevis.

Innan det var dags för årsmötet redogjorde biträdeskostnadsutredningens ordförande K-G Ekeberg för kommittédirektiven till översynen av statens utgifter för vissa rättsliga biträden och inhämtade synpunkter från medlemmarna i Södra avdelningen.

Vid årsmötet talade Advokatsamfundets vice ordförande Dick Lundqvist om aktuella frågor för samfundet. Bland annat tog han upp att andelen kvinnor i samfundet har ökat från 19,7 procent 2007 till 28 procent 2013.

Efter middagen talade journalisten och författaren Dan Josefsson om rättsfallet Thomas Quick som han har skrivit om i boken Mannen som slutade ljuga.

Spännande möte i hajtunneln med Västra avdelningen

Det stora vetenskapscentret Universeum, med regnskog, akvarier och djur, var platsen för Västra avdelningens välbesökta årsmöte i Göteborg. Deltagarna hade möjlighet till rundvandring i Universeums utställningar. Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson medverkade och talade om aktuella samfundsfrågor, bland annat om andelen kvinnor bland biträdande jurister, advokater och delägare. Fredrik Andersson, Göteborg, omvaldes till ordförande i avdelningen.

Årsmöte och mingel i utställningarna följdes av att justitierådet Göran Lambertz höll föredrag om juristrollen i den rättspolitiska debatten.

Utlandsdagarna i Lissabon

Utlandsdagarna i Lissabon den 21 och 22 mars, då Utlandsavdelningens årsmöte ägde rum, var ett välbesökt evenemang där såväl avdelningens medlemmar som kolleger verksamma i Sverige deltog i intensiv utbildningsverksamhet och festligheter.

Evenemanget samlade totalt 70 deltagare från Advokatsamfundets alla avdelningar. På årsmötet valdes Karoline Ullman till Utlandsavdelningens nya ordförande. Hon efterträder den tidigare ordföranden Karl Woschnagg.

På det första utbildningspasset på fredagen, som ägde rum på Portugals advokatsamfund, talade Ana Christina Delgado, samfundets juridiska rådgivare, om landets legala system och samfundets roll. Jennifer Ekström på Business Sweden berättade om Portugals ekonomi, politik och kultur samt ”doing business in Portugal”, och advokaten Teresa Pala Schwalbach talade om Portugals skattesystem och hur det fungerar för utlänningar som bor i landet.

Lördagen inleddes med Utlandsavdelningens årsmöte på Hotel Tivoli där Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg höll ett anförande. Därefter genomfördes det andra utbildningspasset där justitierådet Stefan Lindskog höll ett föredrag på temat ”Betyder Europarätten mer makt till domstolarna”. Advokaten Björn Riese talade om företagens ansvar inom området ESG (Environment, Social, Governance). Och advokat Claes Lundblad talade om ”Utveckling av best practice i internationella skiljeförfaranden – klåfingrighet eller verkligt behov”.

Annons
Annons