search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Advokatsamfundet och timkostnadsnormen

I Advokaten 3/2014 framför före detta kollegan, numera domaren, Bengt-Olov Horn att timkostnadsnormen är oförskämt låg och att samfundet misslyckats med att ändra på detta faktum.

Det vore intressant om Advokatsamfundet inför sina medlemmar i denna tidskrift ville redovisa vilka konkreta åtgärder man vidtagit för att få ändring på missförhållandet.

Annons
Annons