search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2014 Årgång 80
Nr 4 2014 Årgång 80

Fokus

Den svåra balansakten med svaga klienter

Hur ska advokaten agera i de etiska konflikter som kan uppstå när klienten har psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, låg ålder eller missbruk? Situationer där advokatens lojalitetsplikt krockar med skyldigheten att verka för klientens bästa och att inte främja orätt. Hur långt sträcker sig advokatens undersökningsplikt och vad får advokaten säga? Ytterst handlar det om en balansakt på högsta etiska nivå.

Läs mer

Ledare

Om behovet av kurage och medkänsla

”The greater our knowledge increases, the more our ignorance unfolds. For the great enemy of the truth is very often not... Läs mer

Gästkrönika

Nils Funcke: Ta itu med en myndighetskultur i upplösning

Myndigheterna bedriver efterforskning om vem som läckt till medierna, utfärdar policys som går på tvärs mot gällande... Läs mer

Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

Listor på tingsrätterna

Utifrån artiklarna i nr 3 av Advokaten rörande listor har jag några synpunkter. Helsingborgs tingsrätt har övergått från... Läs mer

Öppet brev till JO

TillJO   Stockholm den 28 mars 2014    Hej JO, Några obetydliga funderingar om några inte fullt så... Läs mer

P.S. Chefredaktören har ordet

Friheten från att vara övervakad

Efter al-Qaidas terroristattacker den 11 september 2001 tog politiker världen runt itu med säkerhetsfrågorna på det sätt som de kunde. I debatterna som avlöste varandra gick tongångarna höga. Det lite märkliga var att inte allt för sällan så stod de som värnade mest om integriteten nära dem som hade direkta erfarenheter av underrättelsearbete från kalla kriget. ”Spionjägarna” varnade för en omfattande övervakning av vanliga människors göranden. För det första skulle de enorma mängderna information bli svårhanterliga. För det andra varnade de för att en känsla av att ständigt vara övervakad skulle infinna sig; samma känsla som människorna i de forna kommunistländerna tvingades leva i. En viktig känsla skulle gå förlorad, friheten från att vara övervakad. Nu har vi en annan tid. Är det någon skillnad?

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post