search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sverige global trea i rättssäkerhet

Sverige är det tredje mest rättssäkra landet i världen. Bara Danmark och Norge har bättre resultat i den internationella undersökningen World Justice Project 2014.

I rapporten för 2014 kommer Sverige på första plats i en av åtta rättssäkerhetsdimensioner, grundläggande rättigheter. I den förra undersökningen, som presenterades 2012, hade Sverige förstaplatserna även i dimensionerna frånvaro av korruption, öppet styrelseskick och genomförande av regler.

Trots det finns Sverige fortfarande bland de tio främsta i varje rättssäkerhetsdimension. Enligt rapporten är Sveriges myndigheter och domstolar bland världens mest effektiva och öppna, även om rapporten uttrycker viss oro bland annat för upplevda dröjsmål i domstolsprocesser.

De rättssäkraste länderna enligt WJP:s index ligger i nordvästra Europa och Oceanien. Det enda icke-västerländska land som finns med på listan över de tio mest rättssäkra länderna är Singapore. USA hamnar på 19:e plats av de 99 undersökta länderna och Ryssland på 80:e.

WJP:s rättssäkerhetsindex (rule of law index) mäter hur människor upplever rättssäkerhet i sitt vardagsliv. Undersökningen analyserar enkätsvar från mer än 100 000 hushåll och 2 400 experter över hela världen. Länderna utvärderas utifrån åtta rättssäkerhetsdimensioner, bland annat frånvaro av korruption, ordning och säkerhet, öppenhet i samhället och rättskipning i civilmål och brottmål.

The World Justice Project är en ideell organisation som grundades på initiativ av bland annat det amerikanska advokatsamfundet, American Bar Association, 2006.

Rättssäkrast i världen

1. Danmark 

2. Norge

3. Sverige

4. Finland

5. Nederländerna

6. Nya Zeeland

7. Österrike

8. Australien

9. Tyskland

10. Singapore

Annons
Annons