search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stockholm blir säte för regional EU-patentdomstol

Sverige och de baltiska länderna har undertecknat ett avtal om en gemensam regional avdelning i EU:s nya patentdomstol. Avdelningens säte placeras i Stockholm.

Flera år av förhandlingar inom EU har lett fram till att patenthavare genom en enda begäran kommer att kunna få patentskydd i nästan hela EU. En enhetlig patentdomstol skapas också som ger förutsättningar för en enhetlig rättspraxis.

Den enhetliga patentdomstolen kommer att ha en första instans och en andra instans. Den första instansen kommer att ha en central division i Paris med sektioner i London och München samt lokala/regionala avdelningar. Medlemsstaterna kan antingen välja att inrätta lokala avdelningar eller tillsammans med en eller flera medlemsstater inrätta en regional avdelning.

Den nordisk–baltiska regionala avdelningens säte placeras i Stockholm och rättegångsspråket i avdelningen ska vara engelska. Den regionala avdelningen innebär en viktig närhet för regionens användare och gör det möjligt för regionens domare och ombud att bibehålla och utveckla patenträttslig kompetens.

Annons
Annons