search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skicka inte dokument med metallgem

Advokater bör inte skicka post till sina frihetsberövade klienter (häkte och anstalt) med dokument som satts ihop med metallgem.

Skälet är att detta innebär att kriminalvårdens personal kommer att öppna försändelsen och det därmed finns risk för att konfidentiell information mellan försvarare och klient kan komma att läsas.

Problemet har även adresserats inom ramen för det pågående arbetet med att ta fram särskilda riktlinjer för advokatbesök i häkten. Förhoppningen är att häktespersonalens instruktioner kommer att innehålla bestämmelser som säger att kuvert och andra postförsändelser till en intagen som ger utslag vid säkerhetskontroll inte får öppnas annat än i den intagnes eller dennes försvarares närvaro.

Annons
Annons