search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Så bekämpades den grova organiserade brottsligheten i Södertälje

Myndigheterna arbetade gemensamt i Södertälje för att bekämpa det kriminella syrianska nätverket ”The Syrian Brotherhood”. Det blev avgörande för att nå framgång.

När polishuset i centrala Södertälje besköts i september år 2005 innebar det en obehaglig överraskning av hur långt de kriminella var beredda att gå och hur öppet de vågade utmana och trotsa polisen och andra myndigheter. I samband med att Södertäljepolisen stod inför de här utmaningarna sjösattes ett regeringsuppdrag som innebar en gemensam satsning mot den grova organiserade brottsligheten år 2009. Satsningen går ut på att ett antal myndigheter, i dag ett tiotal, ska samverka med gemensamma mål och inriktning för att kunna slå mot den grova organiserade brottsligheten. Enligt polisöverintendent Johan Grenfors från Rikskriminalpolisen spelade den gemensamma insatsen en avgörande roll för arbetet i Södertälje att bekämpa det kriminella syrianska nätverket ”The Syrian Brotherhood”.

Polisen i Stockholm presenterade vid Svensk juriststämma den 12–13 februari en problembild av situationen i Södertälje för det så kallade operativa rådet som visade en pyramid med tre nivåer.

Våldskapitalet. I pyramidens bas finns det så kallade våldskapitalet. Här finns de kriminella som rör sig ute på gatan och utför grovjobbet inom den grova organiserade brottsligheten, bland annat narkotika- och våldsbrott, rån, stölder, mord samt utpressning. De använder sig av exklusiva attribut, till exempel bilar och klockor. I första hand riktas våldet mot andra kriminella grupperingar men man skramlar gärna med hot om våld mot myndighetsföreträdare som poliser och kommuntjänstemän.

Experterna. I pyramidens mitt finns experterna. De är nödvändiga för att brottsligheten ska kunna lyftas till en mer avancerad nivå. Det handlar om kriminella personer som har förmågan att organisera kvalificerade brottsupplägg. Men det kan också vara till exempel jurister, banktjänstemän, myndighetstjänstemän, företagare samt personer som kan ta fram, förvalta, tvätta kapital eller ge råd som underlättar för de kriminella att begå brott.

Imperiebyggarna. Det är svårt att peka på enskilda personer i den syrianska etniciteten som befinner sig på toppen i pyramiden, enligt Grenfors. Det finns däremot personer som kan ha positioner och inflytande inom näringsliv, i föreningar eller ingå i sådana sammanhang att de ser egna fördelar med att behålla en struktur som kan ses som ett parallellt samhälle som även främjar viss typ av kriminalitet. Det skulle exempelvis kunna vara fastighetsägare som tillhandahåller lokaler, personer som medlar vid brott, företagare som driver verksamhet inom exempelvis assistansvård, personer som lånar ut eller investerar pengar i verksamhet där det finns stora möjligheter till brott.

Johan Grenfors gav flera exempel på det och hur de olika myndigheterna kunde samarbeta på ett framgångsrikt sätt. En ledstjärna i arbetet var att följa pengarna. De agerande myndigheterna var överens om att angripa kriminaliteten underifrån för att komma till rätta med den. De insåg att det var meningslöst att ge sig på de övre lagren innan de hade kommit till rätta med våldskapitalet.

– Det var först när vi kunde visa på en radikal förbättring som vi också fick Södertäljeborna att våga samarbeta med rättsväsendet.

Genomgående kunde myndigheterna konstatera att många av experterna och imperiebyggarna bodde mycket flott. Skatteverket fick därför i uppdrag att kartlägga dem. Vilka av de här personerna hade lågt taxerade inkomster? Vilka av dem var knutna till företag med kontanthantering, som restauranger, taxirörelser och frisörverksamhet? Genom att sammanföra dessa parametrar kunde omfattande revisioner genomföras mot dessa personer.

Det resulterade i skattehöjningar på flera miljoner kronor och skattetillägg för de aktuella personerna. Det gjordes betalningssäkringar på fastigheter och det väcktes en hel del åtal för brott av ekonomisk karaktär.

– Även om man inte kan lagföra dem som är längst upp så kan man komma åt dem på ett annat sätt. Och det tar hårt när man kommer åt deras pengar. Många gånger är det viktigare att komma åt den struktur som möjliggör en brottslighet än lagföringen i sig. Det är många gånger så att man kan göra det svårare för den organiserade brottsligheten genom administrativa åtgärder där man mer noggrant ställer frågor kring exempelvis finansiering av restaurangköp.

Också på de lägre nivåerna kan man komma åt pengarna och skada kriminaliteten. När det gäller våldskapitalet så genomförde polisen tillsammans med Kronofogdemyndigheten en omfattande kartläggning av de personer som var mest framträdande och även utmätningar ”på stan”.

– Vi stoppade dem i deras fordon och plockade av dem deras fina klockor och guldlänkar. Vi skickade en viktig signal till dem som tror att de här personerna är ”untouchable”.

Myndigheternas insatser gjorde att en viktig imperiebyggare började känna sig mindre bekväm med att vara kvar i Södertälje och han lämnade Sverige. För något år sedan arbetade den svenska polisen framgångsrikt med fransk polis som kunde häkta imperiebyggaren för grova narkotikabrott. Mannen är nu häktad i Frankrike där han kommer att åtalas.

I Södertäljeärendet, som prövades två gånger i tingsrätten efter en jävsinvändning, pågår för närvarande huvudförhandling i hovrätten. I tingsrätten dömdes sexton personer och huvudmannen dömdes till livstid. Sammantaget utdömdes 75 fängelseår i den tingsrättsförhandlingen.

Dessutom har ett 30-tal personer åtalats för bedrägerier.

Annons
Annons