search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya tvång och straff i IT-miljö

Advokaten Per Furberg och hovrättsassessorn Anna Graninger redovisade vid Svensk juriststämma den 12–13 februari hur övergången från pappersdokument till elektroniska system kräver delvis nya bestämmelser om straffansvar och tvångsmedel.

År 2013 trädde nya bestämmelser i kraft om urkundsförfalskning och andra förfalskningsbrott. Dessutom lämnade Utredningen om it-brottskonventionen ett betänkande med förslag till nya straffprocessuella tvångsmedel och skärpt straff för dataintrång (SOU 2013:39).

– Jag tror att den här typen av strukturering, utkristallisering av vissa moment, kommer att vara av avgörande betydelse för att få skärpt säkerhet på it-området och bättre ordning på urkundsområdet, sa Per Furberg.

Mats Cato och Tom Knutson

Annons
Annons