search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya säkerhetskontroller i Stockholms tingsrätter

Tingsrätterna i Stockholms län, förutom Nacka tingsrätt, inför successivt i år inpasseringsrutiner med fasta säkerhetskontroller vid domstolarnas entréer. Alla advokater som brukar besöka Stockholms tingsrätter i tjänsten bör omgående skaffa advokatlegitimation.

I enlighet med gällande lagstiftning ska advokater slippa genomgå säkerhetskontroll, men i praktiken förutsätter detta ofta att advokaten kan intyga att han eller hon är advokat, vilket ska göras genom legitimation. Det absolut smidigaste sättet för en advokat att passera inpasseringskontrollen är att visa upp sin advokatlegitimation. Om advokaten inte har skaffat advokatlegitimation, kan legitimering i stället ske dels genom vanlig fotolegitimation och kallelse eller förordnande, dels genom fotolegitimation och ordningsvaktens kontroll i Advokatsamfundets matrikel i vilken samtliga advokater finns listade. Normalt behövs dock ingen legitimation om advokaten är känd av ordningsvakterna på en viss domstol.

– Det är en mycket stor fördel både för advokaterna själva och för domstolarna om advokater skaffar advokatlegitimation. Denna särskilda advokatlegitimation underlättar även inpassering i utländska domstolar, säger Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn.

Rådet är därför att alla advokater som ofta besöker Stockholms tingsrätter i tjänsten bör skaffa advokatlegitimation genom att kontakta Advokatsamfundet.

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats.

Annons
Annons