search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2013 om inte annat anges.

Andersson, Anderz: Arbetsrätt / Anderz Andersson, Örjan Edström, Lars Zanderin  (6 uppl.  Liber. 251 s.)

Arbete och fest : skrifter från amanuenskollegiet vid juridiska fakulteten i Uppsala / redaktör: Karolina Stenlund (Iustus. 190 s.)

Bengtsson, Bertil: Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv (Norstedts juridik. 218 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 203)

Bull, Thomas: Fundamentala fragment : ett konstitutionellt lapptäcke (Iustus. 523 s. Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala ; 126)

Dahlström, Mats: Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken / Dahlström, Strand, Westerlund (5 uppl. Bruun Juridik, 2014. 571 s.

Edling, Thomas: 12 kap. Jordabalk "hyreslagen" : en kommentar (Stockholm : Karnov Group, 2014. 484 s.)

Falkanger, Thor: Søret / Thor Falkanger, Hans Jacob Bull, Lars Rosenberg Overby (4. udg.  København : Karnov Group. 602 s.)

Grauers, Folke: Nyttjanderätt : hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt (14. uppl. Lund : Juristförl., 2014. 294 s.)

Heinestam, Bengt: Likvidation : praktisk handbok för aktiebolag (5. uppl.  Björn Lundén information, 2014. 236 s.)

Henkow, Oskar: Mervärdesskatt i teori och tillämpning (2. uppl. Gleerup. 127 s.)

Heuman, Lars: Specialprocess : utsökning och konkurs (7 uppl. Norstedts juridik. 317 s.)  

Kellgren, Jan: Redovisning och beskattning : om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen / Jan Kellgren, Jan Bjuvberg (3. uppl. Studentlitteratur, 2014. 158 s.)

Kolflaath, Eivind: Bevisbedømmelse i praksis (Bergen : Fagbokforlaget. 269 s.)

Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk metod (7 uppl. Iusté, 2014. 320 s.)

Lovsamlingen / redigeret af Jens Møller (21. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet. 1065 s.)

Lundén, Björn: Penningtvättslagen : praktisk handbok för redovisningskonsulter och revisorer (Björn Lundén information. 131 s.)

Lødrup, Peter: Oversikt over erstatningsretten / Peter Lødrup, John Asland (8. utg. Oslo : Cappelen Damm akademisk. 143 s.)

Mathijsen, P. S. R. F.: Mathijsen's guide to European Union law / P.S.R.F. Mathijsen, P. Dyrberg (11. ed.  London : Sweet & Maxwell. 728 s.)

Mowbray, Alastair: Cases, materials, and commentary on the European Convention on Human Rights (3. ed. Oxford Univ. Press, 2012. 895 s.)

Personförsäkring / Peter Andrée, red. (10 uppl. Studentlitteratur, 2014. 147 s.)

Stockholm centre for commercial law. Årsbok 5 / redaktörer: Caroline Carlson, Aron Verständig, Mårten Schultz (Stockholm Centre for Commercial Law, 2014. 306 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 20)

Svea hovrätt 400 år / redaktörer: Fredrik Wersäll, Johan Hirschfeldt, Anders Eka, Elisabet Fura, Kjell Å. Modéer (Norstedts juridik, 2014. 561 s.)

Tiberg, Hugo: On maritime & transport law / Tiberg & Schelin (4 ed. Stockholm : Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt, 2014. 193 s.)

Unger, Sven: Bolagsstämma i praktiken : en teoribok (Oscarsfors. 281 s.)

Viklund, Lars: Arbetsrätt i praktiken : en handbok / Lars Viklund, Bo Bylund (17 uppl. Studentlitteratur, 2014. 293 s.)

Annons
Annons