search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Ny CSR-guide för advokater

CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har antagit en ny vägledning om samhällsansvar, så kallad CSR (Corporate social responsibility), vid advokatverksamhet.

Den första vägledningen (Guidance I) antogs den 7 februari 2013. Den nya vägledningen, Guidance II, fördjupar frågorna: varför advokater och advokatsamfund behöver vara medvetna om CSR-frågor, vilka utmaningar det innebär och hur den framtida utvecklingen kan se ut. CCBE:s vägledning betonar att CSR-regler för advokater särskilt måste beakta advokatrollens särdrag.

Advokatprotester mot turkiskt Twitter-förbud

Advokatsamfundet i Turkiet har vänt sig till domstol för att upphäva blockerandet av Twitter. Mikrobloggen blockerades natten till den 21 mars bara några timmar efter att premiärminister Tayyip Erdoğan sagt att Twitter skulle raderas ut sedan flera ljudinspelningar om korruption i kretsen kring honom anonymt lagts ut på sociala medier.

Turkiets vice premiärminister Ali Babacan säger att blockeringen av Twitter är tillfällig och att man ska förhandla med Twitter om en gemensam lösning. Turkiets president Abdullah Gül skriver nu på Twitter att stängningen av mikrobloggen är oacceptabel. EU-kommissionären Neelie Kroes säger att ”Twitterförbudet i Turkiet är grundlöst, meningslöst, fegt”.