search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Månadens advokat Christina Malm: Avdelningen ska erbjuda något för alla

Efter sammanlagt 13 års engagemang i avdelningen valdes advokat Christina Malm i slutet av mars till ny ordförande i Stockholmsavdelningen, som bland annat satsar på underhållning, ”after work” och insamlingar för att locka ledamöterna.

Grattis till nya posten som ordförande i Stockholmsavdelningen. Vilken blir din viktigaste uppgift?

– Tack! Utöver det viktiga admini­strativa arbetet med bland annat inträdesärendena, är själva syftet med avdelningen att främja samverkan mellan advokater i Stockholmsområdet. Vi har förändrat våra sociala arran­gemang en del under de senaste åren, och jag ser fram emot att fortsätta den moderniseringen.

Vad är det för förändringar ni gjort?

– Vi har satsat på färre arrangemang av olika typer, som ”after work” och cocktails. Vid vårcocktailen brukar vi ha ett tema i form av en årlig insamling till något välgörande ändamål. Förra året var det till Min Stora Dag. Jag tror att det har ökat intresset hos ledamöterna, som känner att de kan förena nytta med nöje. Utöver det har vi sedan ett par år ett nytt koncept för årsmötet. Vi har bytt lokal, till Operaterrassen, som passar väldigt bra för våra behov, och så har vi två underhållare, en komiker och en musiker. Det här har lett till att deltagarantalet ökat kraftigt. Förra året var det cirka 250 personer på middagen, och vi hoppas på lika många i år.

Hur är intresset bland de unga advokaterna för era arrangemang?

– De unga är mer intresserade. Så var det inte riktigt för några år sedan, när jag var klubbmästare. Det nya konceptet har lockat fler yngre ledamöter och biträdande jurister.

Varför har ni tänkt om på detta sätt?

– Vi vill öka intresset för de arran­gemang som är. I dag är det hård konkurrens om tiden, med många sociala event. Då måste man slimma och satsa på några arrangemang, men lägga verklig möda och eftertanke på dem.

Varför har du valt att engagera dig i avdelningen?

– Jag har faktiskt varit engagerad i sammanlagt 13 år i avdelningen, före styrelseuppdraget som klubbmästare. Det var så roligt att när frågan kom om att gå med i styrelsen var det naturligt att tacka ja.

Vad ger engagemanget dig?

– Jag har lärt känna många trevliga människor. Det är nog det bästa. Det är också trevligt att möta kolleger från andra delar av landet, som vid de årliga ordförande- och sekreterarkonferenserna. Dessutom tycker jag att administration och styrelsearbete är roligt.

Spännvidden mellan enmansbyråer och de största affärsbyråerna är väldigt stor just i Stockholmsavdelningen. Är avdelningen viktigast för advokaterna vid små byråer?

– Tanken är att avdelningen ska vara till för allas gemensamma bästa. Vi ser att det kommer många från de stora byråerna på våra arrangemang, så uppenbarligen tycker de också att det ger något. Kanske är det så att advokater vid olika typer av byråer är intresserade av olika saker. Just därför är det viktigt att vi erbjuder olika typer av arrangemang.

Annons
Annons