search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kvinnliga ledare kan göra skillnad

Hur kan jämställdheten i arbetslivet öka, vad krävs för att Sverige ska få fler kvinnliga chefer och vad utmärker en god ledare? Frågorna besvarades på Svensk juriststämma.

– Jag tycker att den stora skillnaden i jämställdhetsarbetet är om vd-arna eller de olika domstolarnas chefstjänstemän går i bräschen eller inte. Är jämställdhet något som ledningen brinner för eller något som delegeras längst ut i en korridor, sa jämställdhetsminister Maria Arnholm, som var en av tre talare när Advokatsamfundets nätverk Hilda arrangerade ett seminarium om jämställdhet och ledarskap på Svensk juriststämma den 12 februari.

Jämställdhetsministern gav exempel på hur kvinnliga ledare kan använda sin egen makt för att skapa större jämställdhet. Hon berättade att Marie Rudberg, administrativ direktör på företagarorganisationen Svenskt Näringsliv, har bestämt sig för att arbeta för jämställdhet. När hon upphandlar juristtjänster anlitar hon bara byråer som har kvinnliga delägare.

– Det är också ledarskap att se den makt jag själv har och sedan fatta beslut utifrån mina egna värderingar, sa Maria Arnholm.

Hon berättade också om jämställdhetsprojektet Battle for the numbers, där vd-arna i tio svenska storföretag gick samman 2013 för att få fler kvinnor på ledande chefsbefattningar.

Maria Arnholm underströk att jämställdhet också är en kompetensfråga. Till exempel tog hon upp bristen på civilingenjörer, som kan motverkas om fler kvinnor väljer yrket, och bristen på personal i vård och skola, som kan motverkas om fler män väljer att arbeta inom områdena.

– Vi går mot två decennier med kompetensbrist i det här landet och det kommer verkligen att tala för de icke-stereotypa yrkesvalens fördel, sa hon.

För jämställdhetsministern är det viktigaste just nu att motverka löneskillnader mellan könen, våld mot kvinnor i hemmet och att pojkar kommer efter i skolan. Ett sätt att påverka löneskillnaderna är att få kvinnor att jobba mer och män att ta mer föräldraledigt.

– Det är dags att införa en tredje öronmärkt månad för att bidra till ökad jämställdhet, sa Maria Arnholm.

När det handlar om att minska löneskillnaderna och kvotera in kvinnor i börsbolagens styrelser tror hon inte på statliga ingrepp. Men i kvoteringsfrågan börjar hon tveka.

– Händer det ingenting lite mer substantiellt vid det här årets bolagsstämmor är jag beredd att ompröva min inställning, sa hon.

Nästa talare var Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen Allbright, som arbetar just med att öka andelen kvinnor på ledande positioner och skapa mer diversifierade bolagsstyrelser.

– Vi tror på meritokrati. Den som har bäst meriter ska ha jobbet, sa hon och berättade om Allbrights årliga rapport där börsbolagen listas efter hur många kvinnor de har på ledande positioner.

Enligt den senaste rapporten styrs svenska företag fortfarande av en homogen grupp män. Andelen kvinnor i ledningsgrupperna har visserligen ökat från 14 till 17,8 procent sedan ett år tillbaka, men i själva verket har inte antalet kvinnor i ledningen blivit fler, ledningsgrupperna har bara krympt i storlek.

Amanda Lundeteg tog upp den senaste forskningen från Harvard Business Review som visar att bolag som har minst en kvinna i styrelsen har 42 procent högre rörelseresultat, 66 procent högre avkastning på investerat kapital och löper 20 procent mindre risk att gå i konkurs.

Amanda Lundeteg lockade till skratt när hon visade den så kallade ”Anderslistan”, som infördes av Veckans Affärer på 2000-talet och som finns med i rapporten. Den visar de vanligaste förnamnen på bolagens vd-ar, vilka i år var Johan följt av Anders, Per, Peter, Thomas och Lars. Inga av de vanligaste tio namnen är kvinnonamn.

Seminariet avslutades av Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket och före detta generaldirektör för Säpo, som talade om sina erfarenheter av ledarskap.

– Man brukar säga att någon är född ledare. Det tror inte jag på. Du kan ha talang, men jag tror att du lär dig ledarskap och sen har du ett intresse. Du tycker det är roligt att leda. Då kan du bygga upp ett ledarskap, sa han.

Anders Danielsson sa att myndighetschefer har möjlighet att påverka i jämställdhetsfrågor genom att sätta ner foten, vara väldigt tydliga och få till stånd ändringar i rekryteringen. Han berättade att när han var länspolismästare i Skåne ifrågasatte han upprepade gånger varför inte kvinnor kunde ingå i insatsstyrkan och till slut gav det resultat.

– Jag ställde den berömda frågan ”varför” fem gånger. Prova det någon gång. Då brukar man få svaret.

Mats Cato och Tom Knutson

 

Annons
Annons