search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Försvarsunderrättelsedomstolen: Advokatsamfundets nominerade ombud tar plats till sist

Fem månader efter Advokatsamfundets nominering utsåg regeringen till sist de nominerade till integritetsskyddsombud i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Regeringen utsåg den 13 mars de tre integritetsskyddsombud till Försvarsunderrättelsedomstolen som Advokatsamfundet hade nominerat – nära fem månader efter det att nomineringarna skedde. Det är advokaterna Tomas Nilsson, Claes Lundblad och Lena Feuk som har utsetts.

Advokatsamfundet nominerade de tre advokaterna den 22 oktober 2013, och Domarnämnden nominerade tre tidigare domare. Sedan förordnandena för de tidigare integritetsskyddsombuden löpte ut, förordnade regeringen endast de ombud som Domarnämnden hade nominerat, men inte dem som Advokatsamfundet hade nominerat. Därmed har tre integritetsskyddsombud saknats alltsedan den 1 december 2013.

Advokatsamfundet har tidigare skarpt kritiserat regeringen för att den inte har förordnat det föreskrivna antalet integritetsskyddsombud, och har också uppmärksammat konstitutionsutskottet på Försvarsdepartementets beredning av ärendet.

Enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol ska regeringen förordna integritetsskyddsombud, som ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid domstolen. Ombuden ska nomineras av Advokatsamfundet och Domarnämnden.

Annons
Annons