search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

En transparent användning av listorna efterlyses

En transparent användning av listorna ger förhoppningsvis förutsättningar för en bra återväxt bland de advokater och biträdande jurister som förordnas. Samtidigt minskar det misstankarna om osunda band mellan domstolar och advokater. Det konstaterar Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund.

Diskussionen om de så kallade listorna dyker med jämna mellanrum upp. Listor finns för olika typer av förordnanden; offentliga försvarare, målsägandebiträden, konkursförvaltare och offentliga biträden är några exempel.

Bengt-Olov Horn argumenterar för att advokater genom skicklighet ska få fler uppdrag. Så långt tror jag han har rätt. Ett väl utfört uppdrag genererar ofta nya uppdrag, antingen åt samma klient eller nya klienter. Advokater som är duktiga i sina uppdrag eller på att marknadsföra sig får sannolikt fler uppdrag än andra. Detta finns det ingen anledning att ändra på. Primärt är det den blivande klienten som styr vem som ska förordnas genom det fria advokatvalet. Detta är en viktig del i rättsstaten. Däremot är min uppfattning att listorna har och även i framtiden kommer att ha en viktig funktion att fylla.

Syftet med listorna är att på ett korrekt sätt fördela de uppdrag där klienten inte har något eget önskemål. Listorna behövs för att vissa advokater inte ska gynnas på ett otillbörligt sätt på andra advokaters bekostnad. Tyvärr förekommer det fortfarande vid en del domstolar att vissa domstolssekreterare allt för ofta ringer upp vissa advokater eller byråer. Orsakerna kan variera, men de är sällan acceptabla. Användandet av listorna är en förutsättning för att advokater inte ska bli ”bortglömda” samt för att framförallt unga advokater ska få en chans att få uppdrag och visa vad de kan. Flera av dem kommer säkerligen på sikt få merparten av sina uppdrag utanför listorna. Jag kan inte se något fel i detta. Det torde dessutom vara få advokater som kan få lönsamhet i sin verksamhet enbart genom uppdrag på listorna.

På många orter ifrågasätts med fog om det verkligen existerar några listor. Transparensen är i princip obefintlig. Detta skapar ibland misstankar om olika typer av osunda lojaliteter mellan domstolar och advokater. På samma sätt som sker till exempel beträffande konkursförvaltaruppdrag bör domstolarna kunna redovisa hur de fördelat försvararuppdragen mellan de advokater som är verksamma vid domstolen. Om man inte kan göra detta på ett tillfredställande sätt kan det finnas anledning att fundera över hur uppdragen fördelas. På flera orter är det dessutom ett uttalat önskemål från domstolarna att Advokatsamfundet ska biträda med underlag till listorna.

En transparent användning av listorna ger förhoppningsvis förutsättningar för en bra återväxt bland de advokater och biträdande jurister som förordnas. Samtidigt minskar det misstankarna om osunda band mellan domstolar och advokater. Jag kan inte se att varken domstolar, advokater eller klienter förlorar på detta.

Annons
Annons