search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Biträdande jurister får inte legitimationskort

Det är inte aktuellt att införa legitimationskort för biträdande jurister.

I och med att Stockholmstingsrätterna successivt inför fasta säkerhetskontroller för inpassering till domstolarna, har frågor uppkommit om de biträdande juristernas situation. Vissa har framfört önskemål om att Advokatsamfundet ska utfärda särskilda legitimationskort, liknande advokatlegitimation, även för biträdande jurister. En särskild legitimation för biträdande jurister utfärdad av Advokatsamfundet skulle dock inte hjälpa till under inpasseringen vid säkerhetskontroller, eftersom det enbart är advokater som i lag är explicit undantagna från säkerhetskontrollen, inte biträdande jurister. Advokater har därför stor användning av en advokatlegitimation som direkt styrker att personen är advokat och därmed inte behöver genomgå säkerhetskontroll. Biträdande jurister måste i samband med biträdesuppdrag i domstol i stället visa fotolegitimation och kallelse eller förordnande.

Annons
Annons