search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Advokatsamfundet agerar för bättre listor

Anne Ramberg, som har kontakt med lagmännen i Stockholmsområdet, säger i en kommentar:

”Syftet är att få fram ett rättvist och transparent system. Gemensamt pågår ett arbete med att ta fram nya listor för hela Stockholmsområdet inom ett antal rättsområden. Tyvärr har systemet med listorna inte fungerat tillfredsställande. Det har upplevts som orättvist i flertal hänseenden.

• I över femtio procent av brottmålen är advokaten begärd. Det ska givetvis respekteras.

• Det ankommer dock alltid på domstolen att förordna den som är särskilt lämpad och har tillräcklig erfarenhet för uppdraget.

Det innebär bland annat att domstolen inte slaviskt har att följa listan. Detta är bland annat skälet till att särskilda krav har uppställts för att få stå på den så kallade jourlistan i Stockholm.”

Annons
Annons