search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater i takt med tiden

I detta nummer av tidskriften handlar vårt fokus om advokater och bolagsstämmor. Ett högaktuellt ämne denna tid på året. I medierna rapporteras flitigt om stämmorna. Inte sällan handlar det om olika synpunkter på bonusars och ersättningars storlek, om bolagens ansvar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv samt inte minst om intresseavvägningar mellan olika aktieägare. 

Med tiden har bolagsstämmorna utvecklats från interna övningar till stora, utåtriktade mediala händelser. Och allt oftare är advokater med som stämmoordförande mitt i strålkastarljuset. De agerar indirekt som ambassadörer för advokatkåren. Och det gör även alla de advokater som medverkar på olika sätt i andra bolagsstämmor, om än i mindre medialt uppmärksammade sammanhang. Gemensamt för advokaterna som bidrar till att genomföra bolagsstämmorna på ett framgångsrikt sätt är att de, förutom att de är ambassadörer för advokatkåren, visar hur advokatuppdraget följer med och utvecklas i takt med näringslivs- och samhällsutvecklingen.

Tom Knutson
Annons
Annons