search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Advokatbyråernas inflytande ökar

Advokaterna har flyttat fram sina positioner vid bolagsstämmorna. Den trenden ser Aktiespararnas vd Carl Rosén.

Allt fler advokater anlitas som stämmoordförande eller som representanter för utländska ägare som inte själva deltar vid stämmorna. Men Carl Rosén ser också en annan större förändring som är kopplad till advokaternas roll när det gäller stora företagsaffärer.

– Tidigare var det mest investmentbanker som höll i utformningen av prospekt och affärer, men de senaste tio åren har advokaterna fått en större roll vid nyemissioner och företagsaffärer som kräver stora beslut på stämmorna. Det innebär inte att de dominerar på stämman. Det är ju affärsledningen och styrelseledamöterna som håller i frågorna, men advokaterna sitter på stämman och svarar på frågor. Så bakom kulisserna har advokatbyråerna flyttat fram sina positioner, säger Carl Rosén.

En kostnadsfråga

Aktiespararna har en stor organisation som bevakar extrastämmor och bolagsstämmor. En bolagskommitté har ansvaret att ta enskilda beslut om hur Aktiespararna ska förhålla sig till olika frågor på stämmorna. Kommittén består av experter på till exempel juridik, revision, företagsaffärer och industriella frågor. Här ingår bland andra advokaterna Lars Milberg och Stefan Kamlin.

Aktiespararnas vd ser pragmatiskt på frågan om stämmorna ska ha extern stämmoordförande eller om det går lika bra med styrelseordföranden.

– Extern ordförande förekommer nästan bara i mid cap- och large cap-bolag och i vissa mindre bolag när det är komplicerade frågor. Det kostar ju en slant att ha en extern ordförande. Ur ett aktieägarperspektiv vill vi att det ska gå rätt till, men vi vill inte att man betalar för mycket pengar för att ha en extern ordförande. Finns det inga kontroversiella frågor är det okej att hoppa över det.

Dubbla roller

Carl Rosén tycker inte att advokater som är stämmoordförande ska vara med och förbereda frågorna inför stämman eller vara rådgivare till bolaget i frågor som ska tas upp på stämman.

– Jag var på en stor bolagsstämma nyligen där det visade sig att ordföranden för stämman också var rådgivare till bolaget. Det blir lite konstigt när ordföranden har varit med och förberett frågorna inför stämman. Där tror

jag man ska vara lite försiktig så att ordföranden på stämman inte är för insyltad i de frågor som ska tas upp. Då tappar man mycket av finessen med att ha en extern ordförande.

Carl Rosén tar också upp en intressekonflikt som rör situationen då styrelseordföranden är ordförande på stämman när styrelsen har lagt fram förslag som inte har stöd hos aktieägarna.

– Här kan det bli helt fel om styrelseordföranden inte förstår att det finns ett antal frågor som är väldigt kontroversiella och trots det sätter sig som ordförande på stämman. Då blir det så att ordföranden ska fördela ordet i kritiken mot sig själv.

Berömmer stämmorna

Carl Rosén tycker att standarden på stämmorna har blivit mycket bättre de senaste tio åren. De är effektivare, men också mer informativa och det finns möjlighet att ställa frågor.

– Bolagen har blivit bättre på att hoppa över mycket formalia och presenterar bolagen bättre. Jag är imponerad av hur väl förberedda de är, både när det gäller information om bolaget och i stämmofrågor. Där tycker jag att de större bolagen har väldigt hög kvalitet. Sedan är det en fallande skala ju mindre bolagen blir. Men det är inte så konstigt eftersom de inte har samma resurser. Ofta är det en lärprocess där vi spelar en viktig roll som motpart och hjälper företagen med ren formalia eller typiska frågor där det måste bli bättre.

Bättre bolagsstyrning

Aktieägarna, framför allt de institutionella ägarna, får kritik av Carl Rosén för att vara alltför passiva på stämmorna. Enligt honom skulle stämmorna kunna utnyttjas mycket bättre om det fanns en dialog med intressenterna i bolagen.

– Vi uttalar oss på bolagsstämman, men jag tycker det är irriterande att de andra ägarna inte säger ”flasklock”. Här finns vd och styrelse på plats och det är egentligen det enda tillfället där man har möjligheten att ha en diskussion och kan ställa frågor.

Carl Rosén berömmer de svenska bolagens stämmokultur där även små aktieägares synpunkter tas på allvar. Han tycker också det är en fördel för alla aktieägare att stämmorna har blivit mer publikt orienterade.

Hur skulle stämmorna kunna bli ännu bättre? Carl Rosén ser en fråga som han tror kan bli aktuell snart. Han menar att kvaliteten på svensk bolagsstyrning skulle kunna höjas om styrelsen inte valdes i klump, utan att varje ledamot valdes för sig precis som det är i England och USA. Aktiespararna har dock inte tagit ställning i frågan än.

Annons
Annons