search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Professor Magnus Ulväng får pris

Heijnes rättsvetenskapliga pris till Uppsalaprofessorn Magnus Ulväng.

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har beslutat att ge sitt rättsvetenskapliga pris till Magnus Ulväng, professor i straffrätt vid Uppsala universitet. Prissumman är 100 000 kronor.

I sin motivering skriver stiftelsen: ”Magnus Ulväng har utfört ett osedvanligt omfattande och ingående forskningsarbete rörande straffrättsliga konkurrensfrågor och där visat att en teoretisk ansats är väl förenlig med praktisk användbarhet.”

Magnus Ulväng, född 1970, utsågs 2010 till professor i straff­rätt på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Där har Ulväng tidigare också avlagt juris doktorsexamen 2005, samt juris kandidatexamen 1997.

Ulvängs forskning berör straffrättsliga konkurrensfrågor samt frågor om uppsåt och oaktsamhet, och har dokumenterats i ett antal böcker, skrifter och artiklar. Ulväng tjänstgjorde som expert i Påföljdsutredningen, Utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott och Psykiatrilagsutredningen. Magnus Ulväng är även utsedd till expert i en utredning som ska se över narkotikastrafflagen.

Annons
Annons