search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Nya trender kan förändra ordförandens roll

Pondus, lugn och humor kännetecknar en bra stämmoordförande. Det säger Ericssons chefsjurist Nina Macpherson som delar med sig av sina tankar om framtidens stämmor.

Det gäller verkligen att ordföranden har pondus, är lugn i olika situationer och har ett stort mått av humor. Det är anledningen till att vi anlitar Sven Unger för att leda våra stämmor. Han är kul och lite åt det studentikosa hållet. Det gör att han kan få ett skratt i salongen när det egentligen är rätt surt. Sedan är han naturligtvis väldigt skicklig, inte bara på aktiebolagslagen, utan även på möteskonventioner och kan bemöta aktieägare som till exempel har olika åsikter hur man ska ställa propositioner mot varandra.

Nina Macpherson ser flera fördelar med att anlita en erfaren advokat: dels kan ofta den specialiserade advokaten regelverket bättre än andra, dels ger advokattiteln en neutral roll i förhållande till bolaget och styrelsen.

Extern erfarenhet

Advokaterna Eva Hägg och Anders Lindblad på Mannheimer Swartling hjälper till med förberedelserna till Ericssons stämma, allt från kallelse till ordförandens manus och alla frågor kring aktieböcker och formalia. De brukar också delta i stämmorna för att svara på frågor och hjälpa till att hålla koll så att det går rätt till när det är omröstning.

Nina Macpherson har flera erfarna bolagsjurister vid sin sida, men hon tycker ändå att det är bra att ha advokaterna till hjälp inför stämmorna.

– Det kommer in så många förslag från aktieägare som är svåra att hantera och då är det så skönt att ha advokaterna med. Det är också väldigt bra att ha med advokater som också jobbar med andra bolag och som ser något annat än vår stämma.

Svåraste frågorna

Vilka är de svåraste frågorna på stämman? Nina Macpherson tycker att advokaterna spelar en viktig roll när det gäller de svårare procedurfrågorna.

– Sen finns det svåra frågor för vd och ordförande som kan röra deras egen ersättning eller ett problem i bolaget. Men det allra svåraste att hantera är när man inte förstår vad aktieägaren är ute efter eftersom de inte alltid formulerar frågan på ett begripligt sätt. Där kan advokaten försöka översätta frågan till något som är begripligt för vd eller styrelsens ordförande.

Mer levande stämmor

I små bolag med ett fåtal involverade aktieägare är stämman ett tillfälle för diskussion där nya förslag kan komma upp under ärendena, vilket kan leda till en dynamisk debatt. Men så är det inte så ofta på stämmorna i de stora listade bolagen. Nina Macpherson tycker att det kanske är dags att fundera på hur storbolagen ska få en mer levande debatt på stämmorna.

– Vi kanske ska snegla lite på andra länder och titta på om man ska göra röstningen i förväg eller åtminstone i huvudsak i förväg. Då skulle man kunna använda stämman för att presentera resultatet, bolaget och strategin och svara på frågor från ägarna, säger Nina Macpherson.

Engelsk modell

I många andra länder ser regelverken annorlunda ut och aktieägarna har andra förväntningar på vad som ska hända vid stämman. Till exempel har en stor del av röstningen gjorts i förväg på engelska stämmor. Där är det också mycket mer debatt och diskussioner med styrelsen.

– I stället för att tycka att det är fel, så kan man fundera på om det är något bra. Jag har inte någon bestämd åsikt i den frågan. Jag tror att man kan hitta både för- och nackdelar.

Eftersom många storbolag har så många utländska aktieägare kan man säga att en stor del av röstningen vid stämmorna redan sker i förväg. De utländska ägarna röstar i förväg i den meningen att de skickar röstinstruktioner till ombud som företräder dem på stämman.

Delta via nätet

Nina Macpherson berättar att Ericsson lägger ner mycket arbete på att göra stämmorna intressanta och roliga. Bolaget har också funderat på att låta ägarna delta i stämmor via nätet.

– Vi har funderat på om man kan hitta vettiga sätt att ge dem en bra och säker access, så att de får logga in sig för att delta på stämman via nätet, men vi har inte hittat något riktigt bra sätt hittills. Det finns som jag förstår det inget legalt hinder för det. Det är inte helt lättadministrerat och det skulle kunna bli väldigt dyrt. Men det kommer säkert.

Ett vanligt problem på stämmorna är när aktieägare med väldigt få aktier kommer med disparata förslag som inte har någon förankring i någon aktieägarkategori överhuvudtaget.

– Man skulle kunna fundera på hur aktiebolagslagen ska se ut i framtiden när det gäller möjligheten för enskilda att ställa förslag. Ska de ha ett visst antal procent av aktierna?

Kontroll av fullmakter

Ett annat problem för bolagen är att de har fått väldigt mycket arbete med att granska alla ombudens fullmakter som ofta görs i flera led tillbaka till de utländska aktieägarna.

– Jag tycker att det är advokaten som kommer på stämman som ska ha gjort granskningen och kan stå för den. Bankerna borde ha ansvaret att hjälpa till med det.

I stort tror dock inte Nina Macpherson att stämmorna kommer att förändras på kort sikt.

– Förändras bolagsstämmornas innehåll mycket kan advokaternas roll förändras. Men jag ser just nu inte något som kan innebära en dramatisk förändring de närmaste åren.

Annons
Annons