search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sveriges äldsta domstol fyller 400 år

Firandet av Svea hovrätts 400-årsjubileum inleddes den 14 februari med en högtidlig ceremoni som blev startskottet på årets jubileumsaktiviteter.

– Under stormaktsepoken föddes kultur- och ämbetsmanna­staten Sverige. I den utvecklingen var inrättandet av hovrätten och den rättegångsreform som då kom en viktig kugge och något av en startpunkt, sa hovrättspresident Fredrik Wersäll när han talade på jubileumsceremonin.

Den 16 februari 1614 utfärdade kung Gustav II Adolf fullmakten för kungliga hovrätten i Stockholm. Syftet var att skapa en överdomstol för hela riket, som skulle utöva kungens domsrätt. Huvudingenjören bakom den nya domstolen var rikskanslern Axel Oxenstierna.

För att uppmärksamma 400-årsjubileet anordnar hovrätten även seminarier, utställningar, öppet hus för allmänheten samt en större jubileumsfest. Merparten av aktiviteterna kommer att koncentreras till en jubileumsvecka 8–12 juni. Hovrätten har också gjort en ny webbplats Svea400.se som presenterar domstolens historia.

Bland de 320 inbjudna gästerna vid jubileumsceremonin i Wrangelska palatset fanns många av Sveriges främsta representanter för förvaltnings- och rättsväsendet.

Fredrik Wersäll drog i sitt tal paralleller mellan Svea hovrätts första år då inflytandet av den romerska rätten var starkt och dagens inflytande från EU-rätten och Europakonventionen. Han sa också att liksom i dag har trycket från omgivningen varit hårt på domstolen.

– Att värna domstolens autonomi i rättskipningen har varit ett genomgående drag genom historien. Men hovrättens grundläggande stabilitet, dess historia och dess ställning har ändå medverkat till att domstolens oberoende har kunnat hävdas. Att ängsligt hålla fingret i luften för att känna vart opinionsvinden blåser har aldrig varit en del av vår rättsliga tradition.

Fredrik Wersäll presenterade jubileumstidskriften ”Svea hovrätt 400 år” där ett 30-tal författare har medverkat. Avsikten har varit att skapa ett tidsdokument som inte bara belyser hovrättens historia utan också speglar den nuvarande rättspolitiska diskussionen.

Nästa punkt på programmet var avtäckningen av konstverket ”Land ska med lag byggas”, som får en central plats i entréhallen i Wrangelska palatset och som skapats av glaskonstnären Bertil Vallien och mästersmeden Lars Larsson.

Ceremonin avrundades med ett mycket uppskattat tal av historikern, författaren och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg, en av Sveriges främsta kännare av Axel Oxenstierna.

– Vad Svea och Sveas tillkomst står för är i väldigt hög grad den moderna statens födelse i det här landet, sa Gunnar Wetterberg, som menar att det var då den ”medeltida röran” bröts.

Mellan talen underhölls gästerna av fyra musiker från Kungliga Hovkapellet, som bildades 1526 och är en av de äldsta existerande orkestrarna i världen.

Annons
Annons