search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Svensk Juristtidnings nya webbplats

Artiklarna är fritt tillgängliga i fulltext

Svensk Juristtidning, SvJT, har en ny hemsida, där artiklar från 1990 och framåt kan läsas och laddas ned kostnadsfritt. Nya nummer kommer fortsättningsvis att publiceras i sin helhet på webbplatsen. Ambitionen är att tidskriften ända från startåret 1916 så småningom ska ligga ute på hemsidan.

Annons
Annons