search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
Författare: Bertil Bengtsson, Harald Ullman och Sven Unger
Förlag: Jure

Jurister kan ibland ställas inför svårbedömda problem när det gäller skadestånd i avtalsförhållanden. I denna bok har författarna samlat ett urval sådana frågor som man bedömt vara av praktiskt intresse. Här behandlas bland annat skadestånd vid icke lagreglerade tjänster, advokatens rådgivningsansvar, ansvarsbegränsningar och försäkringsmöjligheter. Boken som nu, på grund av stor efterfrågan, har kommit ut i en andra upplaga innehåller en kronologisk och en utförlig systematisk rättsfallsförteckning. Rättsutvecklingen sedan första upplagan kom ut 2009 har beaktats. Boken bygger på en kurs i VJS:s regi som de tre författarna hållit i många år.

 

Titel: Flygpassagerares rättigheter
Författare: Anders Eriksson
Förlag: Karnov Group

Vilka rättigheter har passagerare när det blir problem på resan, om exempelvis flyget inte går eller är försenat, det incheckade bagaget kommer bort eller skadas, man missar ett anslutningsflyg eller blir nekad att kliva på ett plan för att det är överbokat?  Dessa och andra typer av avtalsbrott eller skador som kan drabba flygpassagerare får en noggrann genomgång i denna bok. Även researrangörers och resebyråers ansvar berörs. Boken redovisar även de olika regelsystem som gäller, främst EU-förordningen 261/2004 och den så kallade Montrealkonventionen.

Annons
Annons