search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Lagboken i mobilen

Sveriges rikes lag (Norstedts lagbok) kommer för första gången i digital version 2014 och då som en upplaga för mobilen. Denna digitala upplaga som man får tillgång till om man köper årets inbundna lagbok kommer att vara uppdaterad med nya och ändrade författningar när den släpps i augusti.

Annons
Annons