search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hur man märker att tiden förflutit

Ibland blir det mer påtagligt än annars hur mycket som förändrats på kort tid. Bläddra i ett fotoalbum där barna är med, eller i tidning från förr. I Advokaten nr 2 2002, skrev vi om advokater som satsade på IT. Då gick det att med några enkla och handfasta råd slå fast hur en advokatbyrå kunde skyddas. 

Detta var i en tid innan det kom rapporter om massövervakning av nationella myndigheter och spionorganisationer, eller avslöjanden från tidigare medarbetare som CIA-anställde Edward Snowden, eller nyheter om läckage från hackade databaser som hårt kritiserade Lexbase. I detta nummer greppar vi frågan om IT-säkerhet på nytt. För oavsett vilken sorts advokatbyrå man är verksam på så exponeras advokaten för olika hot och risker. Och oavsett hur intresserad man är av IT-frågor måste man förhålla sig till dem innan det är för sent och olyckan eller attacken har skett.

Tom Knutson
Annons
Annons