search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

De lege 2013

Doktrinen i praxis

Tio av fakultetens forskare med olika ämnesinriktningar skriver på det gemensamma temat doktrinen i praxis i årets årsbok från juridiska fakulteten i Uppsala. Olika uppfattningar kommer till uttryck om vad begreppen doktrin respektive praxis innebär, likaså doktrinens ställning och värde som rättskälla. I början av februari höll fakulteten i samarbete med Svea hovrätt ett seminarium i anslutning till utgivningen av årsboken.

Annons
Annons