search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet skapar konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet planerar att införa en konsumenttvistnämnd. Nämndens uppgift blir att pröva konsumenttvister som gäller advokatverksamhet.

Konsumenter ska få tillgång till ett enkelt, billigt och snabbt sätt att pröva tvister med advokater om exempelvis arvoden. Ansökan ska kunna göras på webben, kostnaden blir 450 kronor och prövningen får ta högst 90 dagar. Varken advokaten eller konsumenten ska kunna förpliktas att betala motpartens kostnader för prövningen.

Advokatsamfundets styrelse föreslår att Advokatsamfundets fullmäktigemöte beslutar om ändringar i samfundets stadgar och regler, så att en konsumenttvistnämnd kan införas den 1 januari 2015.

Att en konsumenttvistnämnd inrättas innebär att det införs en möjlighet till alternativ tvistlösning för prövning av konsumenttvister som rör advokattjänster. Detta krävs för att EU-direktivet om alternativ tvistlösning för konsumenter (2013/11/EU), som antogs den 21 maj 2013, ska genomföras i Sverige.

Fram till 2001 kunde advokaters klienter få advokaträkningar prövade genom ett särskilt skiljeförfarande som Advokatsamfundet ordnade. Advokaterna var skyldiga att delta i skiljeförfarandet och att följa skiljenämndens dom. Varje år prövade skiljenämnderna omkring 150 advokaträkningar. 

Styrelsens förslag innebär att advokater ska vara skyldiga att medverka till att tvister prövas hos konsumenttvistnämnden. Prövningsförfarandet blir skriftligt, och det ska vara möjligt att inleda ärenden online. Prövning måste begäras inom ett år från det att konsumenten lämnade in ett klagomål till advokaten. Tvisten måste gälla ett belopp på minst 1 000 kronor. 

Enligt förslaget ska konsumenttvistnämnden bestå av fem ledamöter med fem suppleanter. En advokat med humanjuridisk inriktning och en advokat med affärsjuridisk inriktning föreslås bli två av ledamöterna. Konsumentintresset representeras av två ledamöter, och den femte ledamoten ska vara en före detta domare med erfarenhet av dispositiva tvistemål. Nämndens ordförande ska vara advokat.

Annons
Annons