search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 2 2014 Årgång 80
Nr 2 2014 Årgång 80

Fokus

IT-säkerhet: Farorna som lurar i det digitala landskapet

Ett nytt, spännande digitalt landskap har vuxit fram under senare år med pekplattor, smarta telefoner, appar, trådlösa nätverk och möjligheter att alltid vara uppkopplad.

Men det finns en baksida. Det nya landskapet är fyllt av risker och advokater är en yrkeskår som är särskilt utsatt.

Advokaten har talat med fem experter på IT-säkerhet som beskriver dagens och morgondagens hotbild, vilka som ligger bakom attackerna och hur advokater kan skydda sig.

Läs mer

Ledare

De stora lagstiftningsprojektens tid är förbi

Justitiedepartementet tillsätter varje år ett stort antal offentliga utredningar. Utredningarna biträds normalt av en... Läs mer

Gästkrönika

Att kritiskt granska och motarbeta den kriminalpolitiska populismen

Advokatens roll påminner i en viktig bemärkelse om den goda journalistiken: hen står på den lilla människans sida,... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter

Notiser

Ny lag mot tvångs- och barnäktenskap Regeringen föreslår i en ny lagrådsremiss att från och med den 1 juli blir... Läs mer
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Hur man märker att tiden förflutit

Detta var i en tid innan det kom rapporter om massövervakning av nationella myndigheter och spionorganisationer, eller avslöjanden från tidigare medarbetare som CIA-anställde Edward Snowden, eller nyheter om läckage från hackade databaser som hårt kritiserade Lexbase. I detta nummer greppar vi frågan om IT-säkerhet på nytt. För oavsett vilken sorts advokatbyrå man är verksam på så exponeras advokaten för olika hot och risker. Och oavsett hur intresserad man är av IT-frågor måste man förhålla sig till dem innan det är för sent och olyckan eller attacken har skett.

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post