search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tryggt samhälle, men otrygga kvinnor

Andelen svenskar som känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen har minskat från 21 till 15 procent de senaste sju åren. Men var fjärde kvinna känner sig otrygg.

Det visar Nationella trygghetsundersökningen, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade den 13 januari. Undersökningen visar att många kvinnor fortfarande inte går ut ensamma sent på kvällen i sitt närområde på grund av otrygghet. År 2013 var de 10 procent och motsvarande siffra för männen är 1 procent.

Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga än att män gör det. Andelen otrygga är särskilt hög bland de yngsta och de äldsta kvinnorna i undersökningen. Undersökningen visar att nära var fjärde kvinna känner sig otrygg medan siffran för männen är 6 procent.

Kvinnor oroar sig också i högre grad än män över brottsligheten i samhället (22 procent av kvinnorna, 16 procent av männen).

Annons
Annons