search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Tidskriften Advokaten en vital jubilar

I år firar tidskriften Advokaten att det är den åttionde årgången som tidskriften ges ut.

I det första numret av Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, 1935, konstaterades att det redan 25 år tidigare framstått klart att det fanns ett behov av en tidskrift där viktiga yrkesfrågor kunde göras till föremål för fri diskussion. I det första numret uttryckte redaktionen, bestående av Georg Stjernstedt, Birger Barre och Gunnar Bomgren (ansvarig utgivare), sin förhoppning att ”samfundets ledamöter skola visa sitt intresse icke blott passivt utan även aktivt genom flitigt medarbetarskap”. År 2014 går det att konstatera att deras förhoppningar infriats. Oräkneliga är de brev, artiklar, telefonsamtal, faxmeddelanden, e-post samt tweets, som redaktionen fått under åren.

Gång efter annan har tidskriften tagit nya steg för att fortsätta utvecklas och vara i takt med sin tid. Det arbetet fortsätter. I och med detta nummer gör vi vissa förändringar under mottot evolution. Det innebär bland annat vissa nya typsnitt, förändrade reportage-, debatt- och aktuelltsidor. Allt för att tidskriften ska fortsätta att vara lika vital och angelägen som grundarna en gång önskade!

Tom Knutson
Annons
Annons