search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Socialkontorens arbetsmiljö hotar rättssäkerheten

Socialsekreterarnas svåra arbetssituation påverkar LVU-utredningarna. Det menar Titti Fränkel, utvecklingschef på Akademikerförbundet SSR, socionomernas största fackförbund.

Socialsekreterarna har enligt förbundet en tuff arbetssituation som under lång tid förvärrats med hög personalomsättning, stress och hotad rättssäkerhet som följd.

– Arbetsbelastningen är för hård. Det är svårt att förena utredningsarbetet med det praktiska ”hands on-arbetet” där man måste åka iväg på akuta ärenden för att skydda eller placera barn. Om man samtidigt har ett antal sådana ärenden är det klart att kvaliteten på skrivandet påverkas. Jag tror inte det går att separera uppgifterna, men man måste ha en gräns för hur hög arbetsbelastningen kan vara, säger Titti Fränkel.

Hon berättar att snåla anslag och dålig arbetsmiljö driver erfarna socialsekreterare att sluta vilket förvärrar situationen.

– Det är ofta unga och oerfarna socialsekreterare som gör LVU-utredningar och det beror på att det är för hög personalomsättning. Många erfarna socialsekreterare slutar och det beror på lönen och hur påfrestande yrket är. Det har blivit så de senaste 20–30 åren att de erfarna ofta väljer andra arbetsuppgifter, till exempel behandlingsuppgifter.

Socialsekreterarjobbet har blivit ett genomgångsyrke för många och det leder till att det är alldeles för hög personalomsättning på socialkontoren där kontinuitet är viktigare än någon annanstans. För att råda bot på denna negativa utveckling driver Akademikerförbundet SSR inte bara löne- och arbetsmiljöfrågan, utan även krav på kompetensutveckling, introduktionsår för nya socialsekreterare och specialisttjänster för socionomer för att skapa nya karriärvägar.

De allra flesta socialsekreterarna inom barn- och ungdomsvården har socionomexamen, men det finns de som inte har det. Det finns än så länge inga kompetenskrav, men riksdagen har lagt ett förslag om att införa sådana krav. Akademikerförbundet SSR är positivt till förslaget, men ifrågasätter varför kraven bara skulle gälla på barn- och ungdomssidan och varför kravet inte är mer precist än ”socionomutbildning eller annan relevant utbildning”.

Annons
Annons
Annons