search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Rekordmånga besökare på biblioteket

Både besöksfrekvensen och utlåningen ökade förra året.

Nästan 1 200 personer besökte biblioteket, mot tidigare år där siffran legat på 700–800 besök per år. Många juriststudenter satt här och pluggade, skrev sina uppsatser och examensarbeten. Men även utlåningen ökade, liksom besöksstatistiken för bibliotekets webbkatalog som nästan fördubblades i jämförelse med 2012.

Annons
Annons