search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen följer inte lagen

Regeringen följer inte lagen om försvarsunderrättelsedomstol, påtalar Advokatsamfundet i en skarpt formulerad skrivelse till regeringen.

Samfundet konstaterar att regeringen har underlåtit att förordna det föreskrivna antalet integritetsskyddsombud. Tre ombud saknas, sedan tidigare förordnanden löpte ut den 1 december 2013 – trots att Advokatsamfundet och Domarnämnden har nominerat sex personer. De advokater som Advokatsamfundet har föreslagit har inte blivit utsedda. I stället har de integritetsskyddsombud som tidigare var förordnade fått förfrågan direkt från kanslichefen på Försvarsunderrättelsedomstolen om de står till förfogande för att utses på nytt. Försvarsdepartementet har meddelat att det inte går att lämna besked om när regeringen kommer att fatta beslut.

Annons
Annons