search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya riktlinjer för professionell vidareutbildning

Advokatsamfundets styrelse har beslutat att godkänna e-utbildning inom ramen för utbildningskravet för advokater. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2014.

Med anledning av att styrelsen har beslutat att godkänna e-utbildning inom ramen för utbildningskravet för advokater, har riktlinjerna reviderats. De ändringar som har gjorts är de delar som rör e-utbildning i följande stycken:

  • Yrkesverksam advokat skall, från och med året efter att inträde i Advokatsamfundet beviljats, varje kalenderår genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning, varav högst 6 timmar kan utgöra e-utbildning.
  • Även e-utbildning anses utgöra strukturerad utbildning, under förutsättning att utbildningen innehåller moment av aktiv medverkan från advokatens sida, att utbildningens genomförande och resultat kan dokumenteras och kontrolleras av utbildningsledare samt att utbildningen alltid innehåller inslag av bild.
  • Antalet deltagare vid ett utbildningstillfälle bör, med undantag för e-utbildning, inte understiga fem personer, exklusive utbildningsledaren.
Annons
Annons