search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2013 om inte annat anges.

Adler, Hans: Medicinsk juridik : grundläggande handbok ( 3 uppl. Studentlitteratur. 133 s.) Affärsjuridiska uppsatser (Iustus. 322 s. Vingestipendiet  2013)

Andersson, Eilert: ÄTA-arbeten : och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06 / Eilert Andersson, Stig Hedberg (Svensk byggtjänst. 165 s.)

Andersson, Lennart: Skatteförfarandet : praktisk genomgång av skatteförfarandelagen / Lennart Andersson, Ulf Bokelund Svensson (Näsviken : Björn Lundén information. 406 s.)

Asp, Petter: Kriminalrättens grunder / av Petter Asp, Magnus Ulväng ; på grundval av texter av Nils Jareborg (2 uppl. Iustus. 504 s. Svensk straffrätt ; 1)

Blanpain, Roger: European labour law (13 ed. Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2012. 1006 s.)

Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office / edited by: Legal Research Service for the Boards of Appeal (München : European Patent Office. 1258 s.)

Diskrimineringslagen / Håkan Gabinus Göransson et al. (3 uppl. Norstedts juridik. 226 s.)

Grunewald, Karl: LSS och annan närliggande lagstiftning / Karl Grunewald, Carl Leczinsky (8. uppl.   Norstedts juridik. 197 s.)

Gustafsson, David: VD-boken : handbok för styrelse och VD (2 uppl. Näsviken : Björn Lundén information. 251 s.)

Hedberg, Stig: Entreprenadjuridik : anvisningar och råd (Svensk byggtjänst. 220 s.)

Heuman, Sigurd: Sekretess m.m. hos allmän domstol : en handbok / Sigurd Heuman, Anna Tansjö, Eva Lönqvist (4 uppl. Lunds domarakademi. 166 s.)

Indén, Tobias: EU:s statsstödsrätt: EU-rättens krav och den nationella rättens utmaningar (Iustus. 294 s.)

Johansson, Svante O.: Marine and other types of transport insurance : a brief introduction to regulations and conditions used on the Swedish market (2 ed. Jure. 116 s.)

Justitiekanslern 300 år / [redaktör Ulf Göransson] (Iustus. 371 s.)

Lois, Gregory: Sexminutersadvokaten : arbetsstrukturer för minskad stress och ökad produktivitet / Gregory Lois; [översättning: Johan Näsström] (Strängnäs : Secare publ. 69 s.)

Lund-Andersen, Ingrid: Familieret / Ingrid Lund-Andersen, Irene Nørgaard (2 udg. København : Jurist-og Økonomforbundet, 2012. 356 s.)

Lundqvist, Ulf: Irregular or unfair criminal proceedings or sentencing as crime against international law (Knivsta : Bokbyrån. 167 s.)

Monsenego, Jérôme: Introduction to transfer pricing (Studentlitteratur. 163 s.)

Näsström, Jens P.: Bridging the gap from law school to law firm : challenges and opportunities that can last an entire career / Jens P. Näsström & Paloma A. Capanna (Strängnäs : Secare publ. 56 s.)

Sandvik, Björn: Internationella köplagen / Björn Sandvik, Lena Sisula-Tulokas (Helsingfors : Lakimiesliiton kustanus. 266 s.)

Soft law / edited by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for Scandinavian Law. 308 s. Scandinavian studies in law ; 58)

Sundström, Lena: Spår (Natur & kultur. 377 s.)

Tiberg, Hugo: The law of demurrage (5 ed. London : Sweet & Maxwell. 695 s. British shipping law)

Tivéus, Ulf: Skatt på finansiella instrument / Ulf Tivéus, Sara Jacobsson (Norstedts juridik. 398 s.)

Annons
Annons