search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Nordiskt juristmöte i Oslo

Det fyrtionde nordiska juristmötet hålls i Oslo den 21 och 22 augusti. De nordiska juristmötena har en lång tradition. Vid mötena samlas nordiska jurister med olika yrkesbakgrund – vetenskapsmän, domare, advokater, förvaltningsjurister, affärsjurister med flera – för diskussioner inom olika ämnen.

Ämnesutbudet spänner över ett brett fält. Bland de ämnen som avhandlas vid det kommande mötet kan nämnas:

  • förbudet mot dubbla förfaranden (ne bis in idem)
  • hantering av komplexa brottmål i domstolarna
  • konsekvenserna av att offentlig information sprids via modern teknik
  • dialog mellan Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och de nationella domstolarna
  • intressekonflikter i advokatverksamhet.

Ryanair stämmer piloter

Flygbolaget Ryanair har begärt och fått ut ip-adresser för att spåra vilka anställda som skrivit om arbetsmiljön och flygsäkerheten på en chattsida för flygpersonal.

När Ryanairs ledning upptäckte chatten vände man sig till en domstol i Kalifornien och begärde ut ip-adresserna till de signaturer man misstänkte tillhörde personal på Ryanair.

Därefter har piloterna stämts. På Court service of Irland, Irlands domstolstjänst, finns just nu ett tjugotal pågående rättsprocesser där Ryanair stämt främst piloter, men också medieföretag.

Flygbolaget tillbakavisar uppgifterna om stämning för TT, men säger att de har inlett rättsprocesser mot ett ”litet antal anonyma personer som på Prune-hemsidan har skrivit falska och inkorrekta påståenden om Ryanairs industriledande 29-åriga säkerhetsstatistik”.

Torypolitiker kräver EU-veto på hemmaplan

I ett brev till Storbritanniens premiärminister David Cameron kräver 95 konservativa brittiska ledamöter att landets parlament ska kunna lägga in veto mot både nya och gamla EU-lagar som strider mot ”det nationella intresset”. Parlamentarikerna skriver att detta skulle förändra Storbritanniens förhandlingsposition i EU. David Cameron utlovade en omförhandling av det brittiska EU-medlemskapet och en folkomröstning 2017 om tories vinner nästa parlamentsval.

Internationell konferens om barnrätt i Stockholm

För att uppmärksamma att det är 25 år sedan FN:s barnkonvention antogs arrangerar Stockholms barnrättscentrum en internationell konferens på temat ”child-friendly justice: what it means and how it is realized”. Konferensen äger rum 16–18 april på Stockholms universitet. Syftet med konferensen är att utvärdera vilka effekter barnkonventionen har haft internationellt när det gäller att påverka rättssystemen så att de blir mer ”barnvänliga”. Bland föredragshållarna finns ett stort antal ledande forskare inom området från hela världen.

EU-domstolen har börjat twittra

EU-domstolens press- och informationsavdelning har skapat två Twitterkonton, ett på engelska och ett på franska. Syftet med Twitterkontona, @EUCourtPress och @CourUEPresse, är att man på ett bättre och enklare sätt än hittills ska kunna informera den europeiska allmänheten om domstolens verksamhet.

Enligt EU-domstolens pressavdelning kommer det inledningsvis att skickas ut mellan en och tre tweets per vecka, som handlar om såväl domstolsavgöranden som andra händelser vid domstolen, till exempel högtidliga sammankomster, officiella besök samt utlysta tjänster.

Annons
Annons