search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Konstant cirkel av revolutioner”

Professor M. Cherif Bassiouni berättade om sin syn på den arabiska våren när han intervjuades av CNN:s före detta nyhetsankare Todd Benjamin under ceremonin.

Todd Benjamin frågade professor Bassiouni om hans syn på utvecklingen i Mellanöstern efter den arabiska våren, men tog även upp frågan vad som händer när världen blir mer fokuserad på makt och pengar i stället för att intressera sig för humanism och internationell lagstiftning.

Professor Bassiouni kunde inte erbjuda något hopp i en nära framtid, varken när det gäller den globala situationen för mänskliga rättigheter eller demokrati i Mellanöstern.

– När det gäller arabländerna och utvecklingsländerna handlar det mer om grundläggande behov för att överleva än kampen för mänskliga rättigheter. Ta Egypten som har cirka 20 miljoner människor som lever på FN:s fattigdomsgräns. För dem är demokrati och mänskliga rättigheter en lyx. En bit bröd varje dag är vad de behöver. Och om inte regimer och regeringar börjar planera på ett väldigt konkret, objektivt och pragmatiskt sätt hur man först kan tillfredsställa ekonomiska behov, sedan behoven av social utveckling, stärkandet av lagliga institutioner och rättssamhället, och slutligen nå demokrati, kommer vi att befinna oss i en konstant cirkel av revolutioner och uppror, sa professor Bassiouni.

Todd Benjamin frågade om det finns någon lösning i Syrien eller Egypten. Professor Bassiouni uttryckte tvivel på att dagens ledare i arabvärlden, Ryssland och USA kan gå i land med uppgiften. Han jämförde dagens ledare med sin erfarenhet som rättslig rådgivare till Egyptens president Anwar Sadat när denne förhandlade fram fred med Israels premiärminister Menachem Begin i Camp David 1978.

– De var helt olika personer, men de delade samma mål och samma värderingar, vilket gjorde att de kunde nå en pragmatisk överenskommelse om fred. Du har inte den här typen av ledare i arabvärlden i dag, ledare med en vision och en förmåga att räkna ut hur de här samhällena ska kunna röra sig inte ett utan flera steg framåt, sa professor Bassiouni.

– Varför har vi så få bra ledare nu? frågade Todd Benjamin.

– Jag är inte säker. Om jag svarar skulle jag frestas att titta i Aldous Huxleys Brave New World och säga att den Brave New World som vi lever i är en väldigt hedonistisk värld som bygger på egen tillfredsställelse och där traditionella mänskliga värden faller sönder. Det är en värld där sökandet efter högre mening än materiell tillfredsställelse inte gäller, sa professor Bassiouni och tillade:

– Jag skulle vilja se en ledare som vågar stå upp och säga: jag fattar det här beslutet för att det är det rätta.

Annons
Annons