search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-rapport kritiserar svenskt spioneri

I en ny EU-rapport uppmanas Sverige att se över sin FRA-lagstiftning. Samtidigt presenteras flera förslag om hur EU kan förhindra framtida massavlyssning.

EU-parlamentets rättighetsutskott har under hösten genomfört 15 utfrågningar efter avslöjandena om NSA:s mass­övervakning och den 9 januari presenterade den ansvarige EU-parlamentarikern, brittiske socialdemokraten Claude Moraes, ett förslag till en rapport som EU-parlamentarikerna enligt planerna ska ta ställning till i mars.

Claude Moraes skriver att rapporten ”fördömer i starkast möjliga ordalag den omfattande, systematiska och urskillningslösa insamlingen av personuppgifter från oskyldiga personer”.

Han anser inte att massövervakningen i första hand har gjorts för att bekämpa terrorister och grov brottslighet, utan att ”insamlingen av alla slags data från alla medborgare pekar på den möjliga existensen av andra maktmotiv såsom politiskt och ekonomiskt spionage.

Rapporten ifrågasätter om massövervakningen är i enlighet med EU:s fördrag och grundläggande mänskliga rättigheter.

Annons
Annons