search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Vad gör Säpo egentligen?

Anders Thornberg, generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen sedan 2012, inledde fredagen under Advokatdagarna med en föreläsning för alla deltagare under rubriken Vad gör Säpo egentligen?

På senare tid har Säpo gått igenom en stor omställning – från en organisation präglad av kalla kriget till en modern säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen har ett svårt uppdrag, förklarade Thornberg: att skydda demokratin och Sverige, och att förebygga och bekämpa brott som är bland de allvarligaste i samhället. Han framhöll att Säpo inte har någon egen politisk agenda, utan arbetar på uppdrag av statsmakterna.

– Grundtanken att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten sitter djupt i medarbetarna, sade han.

Säpos uppdrag sträcker sig över många områden. Säpo ska se till att den centrala statsledningen kan verka tryggt, skydda statschefen och utländska sändebud, se till att utländska underrättelsetjänster respekterar Sveriges lagar och förebygga terrorism och flyktingspionage. Säkerhetspolisen ska förhindra IT-attacker och se till att massförstörelsevapen inte tillverkas eller sprids. Därtill ska Säpo se till att val kan genomföras under demokratiska former, att statstjänstemän, advokater och journalister kan sköta sina uppgifter utan att utsättas för hot eller våld, och se till att Sverige inte används som bas för terrorism. 

Säpochefen betonade att det är viktigt att samhället bemöter hoten med lagliga metoder och i enlighet med rättsstatens principer, och att verksamheten har legitimitet och förtroende hos medborgarna.

– I demokratiska länder får inte säkerhetstjänsten ha för långtgående befogenheter, sade Anders Thornberg.

Enligt Anders Thornberg ökar förtroendet för Säpo ständigt. Han menade att myndigheten är mer öppen och transparent än någonsin.

– Granskning av Säkerhetspolisen är viktigt och välkommet. Det är nödvändigt med en levande debatt. Ibland känner man frustration över att lägga ned mycket arbete och nå framgångar i det tysta. Det är en utmaning att inte alltid kunna bemöta påståenden.

Säpo arbetar långsiktigt med tålmodig analys. Målet är att inget ska hända.

– De som tror att medarbetarna är agenter med pass i fickan har fel, sa Thornberg.

Anders Thornberg redogjorde detaljerat för hur Säpos arbete mot terrorplanerna mot den danska tidningen Jyllands-Posten 2010 gick till.  Genom den egna underrättelsetjänsten fick Säpo veta att två individer planerade något förfärligt, någonstans, och identifierade personerna och den lägenhet där de fanns.

Säpo förstod att terrorangreppet skulle ske i Sverige eller Danmark och etablerade kontakt med danska polisen. Säpo spanade nu på lägenheten dygnet runt, med rumsavlyssning och teleavlyssning.

På julafton 2010 fick Säpo veta att målet var Jyllands-Posten och att terrordådet skulle ske i närtid – personerna talade om saken i lägenheten.

Nu var frågan om polisen skulle avbryta planerna snabbt, eller vänta. Säpo diskuterade saken med åklagaren, som ville vänta så länge som möjligt. Säpo höll beredskap hela tiden, om personerna skulle lämna lägenheten. Alla åtgärder vidtogs för att inga oskyldiga skulle skadas. I verksamheten prioriterar Säpo alltid människors säkerhet. Det viktiga är att förhindra terrorattentat, inte att få till stånd en fällande dom.

Till slut gav sig personerna av mot Danmark med bil. Säpo följde efter tills bilen nådde Öresundsbron, då danska polisen tog över. I en känd och övervakad lägenhet grep danska polisen dem, innan de hann ta sig till tidningens redaktion. Säpo biträdde med material till utredningen i Danmark, och männen dömdes till 12 års fängelse.

Anders Thornberg gav ett annat exempel på utmaningar som Säpo ställs inför: Säpo fick veta med fyra veckors varsel att USA:s president skulle komma på statsbesök – det  innebar en extremt kort förberedelsetid. Amerikanska Secret Service var stressat. Vid en särskild händelse av det slaget ändrar Säpo sin befälsföring till ett hierarkiskt system.  Beslutsmandatet skjuts ned så långt som möjligt i organisationen. Till exempel utsågs en livvakt till platschef, när president Obama skulle besöka Stockholms stora synagoga. Den sortens organisation är inte Secret Service van vid – amerikanernas organisation kräver många fler medarbetare. Samtidigt med statsbesöket skulle den ordinarie verksamheten pågå som vanligt. 

Anders Thornberg betonade att det förebyggande arbetet ständigt innebär svåra bedömningar.

– I teorin kan allt förhindras – men vem vill leva i ett sådant samhälle? frågade han retoriskt.

Anders Thornberg avslutade med att berätta om en intervju med en av de så kallade Somaliasvenskarna, som sade att han hade insett att säkerhetstjänsten i Sverige inte hade uppgiften att förtrycka utan att skydda.

– Det värmer hjärtat särskilt, sade Thornberg.