search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Oklara skiljelinjer inför valet 2014

Hårdare straff, effektivare poliser och åtgärder för att minska utanförskapet. Skillnaderna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna inom dessa områden är inte så tydliga.

Var går de politiska skiljelinjerna inom det rättsliga området inför valet 2014? Den frågan ställde Maria Billing, chefsjurist vid Advokatsamfundet på ett seminarium, till Martin Valfridsson (M) och Morgan Johansson (S) när de klargjorde var de största partierna står.

Martin Valfridsson, statssekreterare på Justitiedepartementet, sa att Moderaterna prioriterar de tre områdena straffrätten, effektiviteten inom polisen och utanförskapet.

Han konstaterade att regeringens reform, som syftade till en generell straffhöjning med cirka 20 procent för de allvarligaste våldsbrotten, inte fått avsedd effekt. Men regeringen ger inte upp, utan har gett riksåklagaren Anders Perklev i uppgift att titta på hur man kan höja straffskalorna för dessa brott.

– Regeringen tittar även på förmögenhetsbrotten och organiserad brottslighet, framför allt vilka områden som täcks av lagen, men i det förstnämnda fallet även på straffskalan, sa Valfridsson.

Morgan Johansson, ordförande i Justitieutskottet och rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, höll inte med, utan underströk att hans parti avfärdar allmänna straffskärpningar.

– Vi vill ha skärpta straff när det gäller grova sexualbrott, hedersrelaterad brottslighet och vapenbrott, men vi tror inte på några generella straffskärpningar över hela linjen på det sätt som regeringen gör. Om vi ska avskräcka från brott är det mycket bättre att samhället blir bättre på att klara upp brott än att höja straffen, sa Morgan Johansson.

Johansson menar att det handlar om ett systemfel när andelen uppklarade brott ligger kvar runt 17 procent trots att antalet poliser nästan har fördubblats sedan år 2000. Han presenterade några av förslagen i Socialdemokraternas nya kriminalpolitiska program som ska höja polisens effektivitet. Det handlar bland annat om att öka resurserna till rikskriminalen, inrätta en högskoleutbildning för poliser och ge möjlighet att få måls­ägandebiträde för brottsoffer redan vid anmälan av brottet.

Moderaterna vill prioritera bekämpningen av brottsligheten lokalt, bland annat genom att ge kompetenta civilanställda möjlighet att vara förundersökningsledare, för att förbättra effektiviteten inom polisen.

Valfridsson sa att mycket inom svensk polis fungerar bra, till exempel har polisens förebyggande arbete och ökade synlighet lett till att våldet på gator och torg har minskat. Men även moderaterna är missnöjda med att andelen ouppklarade brott fortsätter vara så stor.

Valfridsson tog upp den organiserade brottsligheten och sa att Moderaterna ska fokusera på att bryta utanförskapet bland unga killar i för­orterna.

– Samhället som helhet behöver bli mycket bättre på att fånga upp dessa killar. Det handlar om bättre arbetsmarknadspolitik och bättre samarbete mellan skola, socialtjänst och polis, sa han.

Morgan Johansson kritiserade regeringen för att ha misslyckats med att bryta nyrekryteringen till kriminella gäng som ligger bakom ökningen av våldet som är knutet till organiserad brottslighet.

– Det viktigaste för att bryta den organiserade kriminaliteten är att bryta de sociala grundförutsättningarna, det vill säga arbetslösheten och hopplösheten. Men man måste också bli bättre på att bekämpa kriminaliteten, sa Johansson och fortsatte:

– Det räckte inte med mer pengar och det räckte inte med fler poliser. Man måste också titta på hur polisen jobbar, hur polisen är organiserad, vilka metoder polisen har för att klara upp brott. Det har inte regeringen klarat.

Moderaterna arbetar med att ta fram ett eget rättspolitiskt program, men också ett gemensamt program för hela Alliansen som ska presenteras 2014. Valfridsson frågade Johansson om oppositionen också kommer att presentera ett gemensamt program, men fick inget svar på den frågan.

Johansson kritiserade å sin sida regeringen för att man inte har ändrat skattelagstiftningen när det gäller förbudet mot dubbla förfaranden i god tid, så att man slipper släppa många av dem som sitter i fängelse för allvarliga skattebrott.

Maria Billing tog upp problemet med att det saknas återväxt inom humanjuridiken. Hon konstaterade att regeringens utredning för att se om det går att sänka timkostnadsnormen hotar att förvärra problemet, men ingen av debattörerna kunde lova höjd timkostnadsnorm.