search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2013 om inte annat anges.

Ahola, Mikael: Bedrägeri : introduktion och handledning för brottsutredare (Norstedts juridik. 346 s.)

Artikelsamling  2012 (Stockholm : SISU idrottsböcker, 2012. 204 s. Idrottsjuridisk skriftserie ; 17)

Bogdan, Michael: Concise introduction to comparative law (Groningen : Europa law publishin. 202 s.)

Edvardsson, Tobias: Molntjänster : juridik, affär och säkerhet / Tobias Edvardsson, David Frydlinger (Norstedts juridik. 216 s.)

Engström, Fredrik: Myndighetsutövning i skolan / Fredrik Engström, Peter Hellman (Norstedts juridik.  226 s.)

Festskrift till Josef Zila / redaktör Andreas Anderberg (Iustus. 254 s.)

Forssén, Björn: Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier  (Örebro universitet. 251, 47 s. Örebro Studies in Law ; 4. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2013)

Gränns, Minna: Decisio Juris (Iustus. 222 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 125)

Haigh, Rupert: Legal English (3 ed. Oxford : Routledge, 2012. 302 s.)

Halgreen, Lars: European sports law : a comparative analysis of the European and American models of sport (2 ed. København : Karnov Group. 424 s.)

Hedelin, Johan: Kommunal konkurrensrätt (Norstedts juridik. 365 s.)

Hellners, Trygve: Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar / Trygve Hellners, Mikael Mellqvist (2 uppl. Norstedts juridik. 296 s. Norstedts gula bibliotek)

Holmquist, Rolf: Brotten i näringsverksamhet (3 uppl. Norstedts juridik. 376 s. Ekobrottsserien ; 2)

International arbitration in Sweden : a practitioners’ guide / editors: Ulf Franke et al. (Alphen aan den

Rijn : Kluwer Law International. 405 s.)

Lebeck, Carl: EU-stadgan om grundläggande rättigheter : en introduktion (Studentlitteratur. 511 s.)

Oppenheimer, Bertil: Företag i kris : vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat, revisor och redovisningskonsult bör tänka på / Bertil Oppenheimer, Gunnar Blomberg, Göran Mandorff (5 uppl. Jure. 737 s.)

Ramberg, Jan: Köplagen : en kommentar / Jan Ramberg, Johnny Herre (2. uppl. Norstedts juridik.  758 s. Norstedts gula bibliotek)

Saldeen, Åke: Barn- och föräldrarätt (7 uppl. Iustus, 2013. 389 s.)

Schedin, Fredrik: Entreprenadjuridik : 30 vanliga entreprenörfrågor (Stockholm : EMTF. 142).

Schiratzki, Johanna: Föräldraansvar i välfärdsrätten : om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd (Norstedts juridik. 265 s.)

Slapper, Gary: The English legal system / Gary Slapper and David Kelly (14 ed. London : Routledge. 759 s.)

Stattin, Daniel: Introduktion till aktieägaravtal / Daniel Stattin, Carl Svernlöv (2 uppl. Norstedts juridik. 86 s.)

Wahlgren, Peter: Legal risk analysis : a proactive legal method (Stockholm : Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. 216 s. Skriftserien / Juridiska fakulteten ; 80)

Annons
Annons